Het is pas de vijfde keer in zijn 188-jarig bestaan dat het Staatsblad de kaap van 100.000 pagina's rondt. Het vorige recordjaar was 2017, met 117.002 pagina's, gevolgd door 2018, met 108.622 pagina's en 2013 en 2014, met respectievelijk 104.172 en 107.270 bladzijden.

Ondanks het ontbreken van een volwaardige federale regering was dat niveau wel goed voor ruim de helft van de gepubliceerde wetteksten, gevolgd door Vlaamse overheid, de Waalse, de Franse gemeenschap en de Brusselse overheid. De meest lijvige tekst tot nog toe was het nieuwe algemeen reglement op de elektrische installaties, met 1.365 pagina's.

Het is pas de vijfde keer in zijn 188-jarig bestaan dat het Staatsblad de kaap van 100.000 pagina's rondt. Het vorige recordjaar was 2017, met 117.002 pagina's, gevolgd door 2018, met 108.622 pagina's en 2013 en 2014, met respectievelijk 104.172 en 107.270 bladzijden. Ondanks het ontbreken van een volwaardige federale regering was dat niveau wel goed voor ruim de helft van de gepubliceerde wetteksten, gevolgd door Vlaamse overheid, de Waalse, de Franse gemeenschap en de Brusselse overheid. De meest lijvige tekst tot nog toe was het nieuwe algemeen reglement op de elektrische installaties, met 1.365 pagina's.