Geen nieuw record dus voor de 185ste jaargang van de publicatie waarin wetten, besluiten en andere officiële berichten van regeringen en parlementen verschijnen. Integendeel, na drie opeenvolgende recordjaargangen (met zelfs meer dan 100.000 pagina's in 2013 en 2014) viel het aantal gepubliceerde pagina's dit jaar met bijna een kwart terug. Een eenduidige verklaring heeft Verrezen niet voor de opvallende daling. Mogelijk is er sprake van een overgangsjaar na de overdracht van bevoegdheden aan gewesten en gemeenschappen. "In het verleden nam de omvang van het Staatsblad toe na elke belangrijke staatshervorming. Misschien hebben de gewesten en de gemeenschappen zich de nieuwe bevoegdheden nog niet voldoende eigen gemaakt en zijn er nog niet genoeg politieke maatregelen uit voortgevloeid", klinkt het. Of dat klopt, zal volgend jaar moeten blijken. (Belga)

Geen nieuw record dus voor de 185ste jaargang van de publicatie waarin wetten, besluiten en andere officiële berichten van regeringen en parlementen verschijnen. Integendeel, na drie opeenvolgende recordjaargangen (met zelfs meer dan 100.000 pagina's in 2013 en 2014) viel het aantal gepubliceerde pagina's dit jaar met bijna een kwart terug. Een eenduidige verklaring heeft Verrezen niet voor de opvallende daling. Mogelijk is er sprake van een overgangsjaar na de overdracht van bevoegdheden aan gewesten en gemeenschappen. "In het verleden nam de omvang van het Staatsblad toe na elke belangrijke staatshervorming. Misschien hebben de gewesten en de gemeenschappen zich de nieuwe bevoegdheden nog niet voldoende eigen gemaakt en zijn er nog niet genoeg politieke maatregelen uit voortgevloeid", klinkt het. Of dat klopt, zal volgend jaar moeten blijken. (Belga)