De Gentse staalfabriek wil de komende tien jaar drastisch vergroenen en een internationale voortrekkersrol spelen in de productie van duurzaam staal. Maar op de aankondiging van de investeringsplannen ten belope van 1,1 miljard euro volgden werkonderbrekingen bij de werknemers. Die vroegen niet alleen een financiële compensatie, omdat ze tijdens de gezondheidscrisis nooit zijn gestopt met werken. Ook de nood aan bijkomend personeel na de aanwervingsstop was hoog, en gebrekkige faciliteiten - zoals kapotte douches en drankautomaten - leidden tot ongenoegen. Een eerder voorakkoord met een reeks loonsverhogingen en een coronapremie van 500 euro werd massaal verworpen. De directie en vakbonden hebben de voorbije dagen, in bijzijn van een bemiddelaar, onderhandeld over een ultiem akkoord, dat dinsdag is voorgesteld. Van 3.096 stemgerechtigde arbeiders hebben 2.336 (75,4 procent) hun stem uitgebracht. Exact 46 procent heeft het voorstel goedgekeurd, 53,9 procent stemde tegen. (Belga)

De Gentse staalfabriek wil de komende tien jaar drastisch vergroenen en een internationale voortrekkersrol spelen in de productie van duurzaam staal. Maar op de aankondiging van de investeringsplannen ten belope van 1,1 miljard euro volgden werkonderbrekingen bij de werknemers. Die vroegen niet alleen een financiële compensatie, omdat ze tijdens de gezondheidscrisis nooit zijn gestopt met werken. Ook de nood aan bijkomend personeel na de aanwervingsstop was hoog, en gebrekkige faciliteiten - zoals kapotte douches en drankautomaten - leidden tot ongenoegen. Een eerder voorakkoord met een reeks loonsverhogingen en een coronapremie van 500 euro werd massaal verworpen. De directie en vakbonden hebben de voorbije dagen, in bijzijn van een bemiddelaar, onderhandeld over een ultiem akkoord, dat dinsdag is voorgesteld. Van 3.096 stemgerechtigde arbeiders hebben 2.336 (75,4 procent) hun stem uitgebracht. Exact 46 procent heeft het voorstel goedgekeurd, 53,9 procent stemde tegen. (Belga)