Waarnemend gouverneur Bram Abrams besliste dan wel de waterbesparende maatregelen op te heffen, alarmfase oranje blijft intussen wel van kracht en de provincie roept op om nog steeds spaarzaam te blijven met leiding-, regen- en grondwater. Er is immers nog niet genoeg regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden volledig weg te werken en het blijft erg droog. Ook het politiebesluit rond een verbod op kampvuren en een absoluut rook- en vuurverbod in bossen, natuur- en heidegebieden is niet langer van kracht. De provincie wijst er wel op dat er nog steeds een (kamp)vuurverbod geldt in de natuurgebieden die onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vallen. Het verbod op captatie uit onbevaarbare waterlopen blijft wel nog behouden. Hetzelfde geldt voor het verbod op zachte recreatie op het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo. Dat laatste verbod heeft te maken met de - eveneens door de droogte veroorzaakte - aanwezigheid van blauwalgen op het water. Voor die kanalen geldt eveneens een captatieverbod. (Belga)

Waarnemend gouverneur Bram Abrams besliste dan wel de waterbesparende maatregelen op te heffen, alarmfase oranje blijft intussen wel van kracht en de provincie roept op om nog steeds spaarzaam te blijven met leiding-, regen- en grondwater. Er is immers nog niet genoeg regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden volledig weg te werken en het blijft erg droog. Ook het politiebesluit rond een verbod op kampvuren en een absoluut rook- en vuurverbod in bossen, natuur- en heidegebieden is niet langer van kracht. De provincie wijst er wel op dat er nog steeds een (kamp)vuurverbod geldt in de natuurgebieden die onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vallen. Het verbod op captatie uit onbevaarbare waterlopen blijft wel nog behouden. Hetzelfde geldt voor het verbod op zachte recreatie op het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo. Dat laatste verbod heeft te maken met de - eveneens door de droogte veroorzaakte - aanwezigheid van blauwalgen op het water. Voor die kanalen geldt eveneens een captatieverbod. (Belga)