De vakgroepen Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent en de VUB hebben aangetoond dat kinderen die deelnemen aan georganiseerde sport 5% beter scoren op motorische vaardigheden en 22,8% beter scoren op een uithoudingstest in vergelijking met hun niet-sportende leeftijdsgenoten. Bovendien blijkt het dat Vlaamse kinderen (8-12 jaar) die meerdere sporten combineren een betere fysieke fitheid ontwikkelen. Ze lijken ook een positievere zelfperceptie van hun motorische competentie te hebben in vergelijking met kinderen die slechts één sport beoefenen. Ook heeft het gemiddeld wekelijks aantal uren georganiseerde sport tijdens de kindertijd een niet te onderschatten invloed op de motorische ontwikkeling van kinderen. Op basis van deze resultaten stellen de onderzoekers dat alle kinderen gestimuleerd zouden moeten worden om deel te nemen aan georganiseerde sport en dit zowel vanuit ontwikkelings- als vanuit gezondheidsperspectief. "Kinderen op jonge leeftijd laten proeven van meerdere sporten vergroot de kans dat ze ook later in hun leven blijven sporten", reageert minister Weyts. "In Vlaanderen verruimen we de sportparticipatie bij sportclubs door een open sportaanbod en multisport bij kinderen te stimuleren." Zo wijst het Sportkompas kinderen tussen 8 en 10 jaar de weg naar de sporten die het best bij hen passen. (Belga)

De vakgroepen Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent en de VUB hebben aangetoond dat kinderen die deelnemen aan georganiseerde sport 5% beter scoren op motorische vaardigheden en 22,8% beter scoren op een uithoudingstest in vergelijking met hun niet-sportende leeftijdsgenoten. Bovendien blijkt het dat Vlaamse kinderen (8-12 jaar) die meerdere sporten combineren een betere fysieke fitheid ontwikkelen. Ze lijken ook een positievere zelfperceptie van hun motorische competentie te hebben in vergelijking met kinderen die slechts één sport beoefenen. Ook heeft het gemiddeld wekelijks aantal uren georganiseerde sport tijdens de kindertijd een niet te onderschatten invloed op de motorische ontwikkeling van kinderen. Op basis van deze resultaten stellen de onderzoekers dat alle kinderen gestimuleerd zouden moeten worden om deel te nemen aan georganiseerde sport en dit zowel vanuit ontwikkelings- als vanuit gezondheidsperspectief. "Kinderen op jonge leeftijd laten proeven van meerdere sporten vergroot de kans dat ze ook later in hun leven blijven sporten", reageert minister Weyts. "In Vlaanderen verruimen we de sportparticipatie bij sportclubs door een open sportaanbod en multisport bij kinderen te stimuleren." Zo wijst het Sportkompas kinderen tussen 8 en 10 jaar de weg naar de sporten die het best bij hen passen. (Belga)