"Verschillende sportclubs kregen al te horen dat ze tot eind oktober 2021 geen gebruik kunnen maken van hun sportinfrastructuur", verklaart Umans. "We roepen alle verantwoordelijken op om zeer snel met de sportclubs in gesprek te gaan. Er moet gezocht worden naar alternatieven, zodat ook hun werking kan heropstarten zodra er versoepelingen mogelijk zijn in de sportsector." "Momenteel werkt de sportsector in overleg met de overheden aan een verantwoorde, gefaseerde strategie om sport weer op te starten", zo klinkt het. "Alle experten zijn het er roerend over eens dat de heropstart van sport zal bijdragen aan het fysieke en mentale welzijn van vele Vlamingen, een problematiek die meer en meer op de voorgrond komt in het maatschappelijke debat rond de relancestrategie. Sport is een deel van de oplossing in deze cruciale fase van de COVID-19-crisis." "De sportclubs willen hun maatschappelijke rol meer dan ooit opnemen. Een helder perspectief op de beschikbaarheid van de sportinfrastructuren moet dit mogelijk maken", besluit Umans. (Belga)

"Verschillende sportclubs kregen al te horen dat ze tot eind oktober 2021 geen gebruik kunnen maken van hun sportinfrastructuur", verklaart Umans. "We roepen alle verantwoordelijken op om zeer snel met de sportclubs in gesprek te gaan. Er moet gezocht worden naar alternatieven, zodat ook hun werking kan heropstarten zodra er versoepelingen mogelijk zijn in de sportsector." "Momenteel werkt de sportsector in overleg met de overheden aan een verantwoorde, gefaseerde strategie om sport weer op te starten", zo klinkt het. "Alle experten zijn het er roerend over eens dat de heropstart van sport zal bijdragen aan het fysieke en mentale welzijn van vele Vlamingen, een problematiek die meer en meer op de voorgrond komt in het maatschappelijke debat rond de relancestrategie. Sport is een deel van de oplossing in deze cruciale fase van de COVID-19-crisis." "De sportclubs willen hun maatschappelijke rol meer dan ooit opnemen. Een helder perspectief op de beschikbaarheid van de sportinfrastructuren moet dit mogelijk maken", besluit Umans. (Belga)