De spoorhinder werd vooral veroorzaakt door de half uur durende onderbreking in het treinverkeer, nadat om 8.45 uur een persoon op de sporen ter hoogte van station Haren-Zuid was gemeld. Treinen tussen de kust en Luik liepen in beide richtingen gevolgsvertragingen tot een half uur op. Infrabel meldt dat rond 12.15 uur nog een aantal treinen in beide richtingen op die as vijf tot tien minuten vertraging hebben. De infrastructuurbeheerder verwacht dat tegen 13 uur alle hinder is weggewerkt. (DLA)

De spoorhinder werd vooral veroorzaakt door de half uur durende onderbreking in het treinverkeer, nadat om 8.45 uur een persoon op de sporen ter hoogte van station Haren-Zuid was gemeld. Treinen tussen de kust en Luik liepen in beide richtingen gevolgsvertragingen tot een half uur op. Infrabel meldt dat rond 12.15 uur nog een aantal treinen in beide richtingen op die as vijf tot tien minuten vertraging hebben. De infrastructuurbeheerder verwacht dat tegen 13 uur alle hinder is weggewerkt. (DLA)