Volgens de vakbond druist de minimale dienstverlening in tegen het recht op staken, dat internationaal erkend is als een mensenrecht, klinkt het. METISP verwijst ook naar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie negen jaar geleden, waarbij duidelijk bevestigd zou zijn dat staken een legitiem actiemiddel is van een vakbond en dat dit recht enkel onder bepaalde voorwaarden (zoals voorzien in artikel 11 van het Verdrag van de Rechten van de Mens, red.) kan ingeperkt worden. Een procedure voor het Grondwettelijk Hof neemt vele maanden in beslag en werkt doorgaans niet opschortend. De wet op de minimale dienstverlening is al een tweetal maanden van kracht, maar moest nog niet worden toegepast. (Belga)

Volgens de vakbond druist de minimale dienstverlening in tegen het recht op staken, dat internationaal erkend is als een mensenrecht, klinkt het. METISP verwijst ook naar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie negen jaar geleden, waarbij duidelijk bevestigd zou zijn dat staken een legitiem actiemiddel is van een vakbond en dat dit recht enkel onder bepaalde voorwaarden (zoals voorzien in artikel 11 van het Verdrag van de Rechten van de Mens, red.) kan ingeperkt worden. Een procedure voor het Grondwettelijk Hof neemt vele maanden in beslag en werkt doorgaans niet opschortend. De wet op de minimale dienstverlening is al een tweetal maanden van kracht, maar moest nog niet worden toegepast. (Belga)