Het personeel zou de raad van bestuur per brief op de hoogte hebben gebracht van de wantoestanden. "In haar reactie zegt de raad van bestuur dat ze 'de bezorgdheid van het personeel apprecieert' en dat ze bereid is om aan tafel te gaan zitten", stelt LBC-NVK. "Maar tegelijkertijd bevestigt de raad van bestuur haar steun aan de algemeen directeur. Het personeel moet maar zwijgen, of er dreigen sancties." De vakbond stelt verder dat in de beschutte werkplaats momenteel het economische primeert op de sociale realiteit van het werken met mensen met een beperking. "Als gevolg hiervan is de werkdruk erg gestegen, zowel bij de omkadering als bij de arbeiders, wat zich vertaalt in een groei van het aantal langdurig zieken", klinkt het. In afwachting van een verzoeningsgesprek in het paritair comité is een deel van het personeel vrijdag beginnen staken. "De eisen van de werknemers zijn helder: de algemeen directeur moet Aralea verlaten en de ontslagen werkneemster moet opnieuw in dienst worden genomen", stelt de vakbond. De staking zou maandag al zeker worden verdergezet. (Belga)

Het personeel zou de raad van bestuur per brief op de hoogte hebben gebracht van de wantoestanden. "In haar reactie zegt de raad van bestuur dat ze 'de bezorgdheid van het personeel apprecieert' en dat ze bereid is om aan tafel te gaan zitten", stelt LBC-NVK. "Maar tegelijkertijd bevestigt de raad van bestuur haar steun aan de algemeen directeur. Het personeel moet maar zwijgen, of er dreigen sancties." De vakbond stelt verder dat in de beschutte werkplaats momenteel het economische primeert op de sociale realiteit van het werken met mensen met een beperking. "Als gevolg hiervan is de werkdruk erg gestegen, zowel bij de omkadering als bij de arbeiders, wat zich vertaalt in een groei van het aantal langdurig zieken", klinkt het. In afwachting van een verzoeningsgesprek in het paritair comité is een deel van het personeel vrijdag beginnen staken. "De eisen van de werknemers zijn helder: de algemeen directeur moet Aralea verlaten en de ontslagen werkneemster moet opnieuw in dienst worden genomen", stelt de vakbond. De staking zou maandag al zeker worden verdergezet. (Belga)