Amin K. zou tussen 2010 en 2019 informatie hebben doorgespeeld aan de Egyptische algemene inlichtingendienst (Moeghabarat). De 66-jarige man was werkzaam in de bezoekersdienst van het Duitse federale perscentrum, een dienst die onder meer is belast met de communicatie over de activiteiten van de Bondskanselarij. Volgens de tenlastelegging zou hij algemene opmerkingen hebben gemaakt over de wijze waarop de Duitse media het binnenlandse en internationale beleid met betrekking tot Egypte behandelden, verzoeken van Egyptische inlichtingenagenten hebben behandeld en geprobeerd hebben om nog een spion te rekruteren. Hij wordt er ook van verdacht de namen van vijf in Syrië geboren collega's te hebben doorgegeven. In ruil voor de verstrekte informatie hoopte hij een voorkeursbehandeling te krijgen van de Egyptische autoriteiten. Zo zou zijn moeder In Egypte een pensioen hebben ontvangen door zijn invloed. Er zijn nog twee procesdagen gepland en het vonnis wordt begin maart verwacht. Volgens een rapport van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst zijn zowel de Egyptische buitenlandse als binnenlandse inlichtingendiensten actief in Duitsland. Hun doel is informatie te verzamelen over tegenstanders van het Egyptische regime van president Abdel Fattah al-Sissi die in Duitsland wonen. In het bijzonder worden sympathisanten van het Moslimbroederschap, dat sinds 2013 in Egypte verboden is, geviseerd. (Belga)

Amin K. zou tussen 2010 en 2019 informatie hebben doorgespeeld aan de Egyptische algemene inlichtingendienst (Moeghabarat). De 66-jarige man was werkzaam in de bezoekersdienst van het Duitse federale perscentrum, een dienst die onder meer is belast met de communicatie over de activiteiten van de Bondskanselarij. Volgens de tenlastelegging zou hij algemene opmerkingen hebben gemaakt over de wijze waarop de Duitse media het binnenlandse en internationale beleid met betrekking tot Egypte behandelden, verzoeken van Egyptische inlichtingenagenten hebben behandeld en geprobeerd hebben om nog een spion te rekruteren. Hij wordt er ook van verdacht de namen van vijf in Syrië geboren collega's te hebben doorgegeven. In ruil voor de verstrekte informatie hoopte hij een voorkeursbehandeling te krijgen van de Egyptische autoriteiten. Zo zou zijn moeder In Egypte een pensioen hebben ontvangen door zijn invloed. Er zijn nog twee procesdagen gepland en het vonnis wordt begin maart verwacht. Volgens een rapport van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst zijn zowel de Egyptische buitenlandse als binnenlandse inlichtingendiensten actief in Duitsland. Hun doel is informatie te verzamelen over tegenstanders van het Egyptische regime van president Abdel Fattah al-Sissi die in Duitsland wonen. In het bijzonder worden sympathisanten van het Moslimbroederschap, dat sinds 2013 in Egypte verboden is, geviseerd. (Belga)