Van alle jeugdwerkvormen hebben speelpleinen het grootste bereik naar kinderen met een handicap: 6,7 procent van de kinderen of jongeren op de Vlaamse speelpleinen heeft een fysieke of mentale beperking. Ook die jongeren willen wanneer ze oud genoeg zijn, deel uitmaken van de animatorenploeg, klinkt het. Daarom zetten de VDS en Miex, een vzw die gelijkwaardige participatie in de samenleving voor mensen met een beperking stimuleert, een cursus to co-animator op poten. "De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wil speelpleinen ondersteunen om zoveel mogelijk speelkansen te bieden aan álle kinderen, ook die met een beperking", zegt stafmedewerker Hanne Cools. "De VDS wil inclusie als nieuwe standaard in de speelpleinwereld. De logische volgende stap is dan ook werken aan de doorstroming van jongeren met een beperking naar de animatorenploeg." (Belga)

Van alle jeugdwerkvormen hebben speelpleinen het grootste bereik naar kinderen met een handicap: 6,7 procent van de kinderen of jongeren op de Vlaamse speelpleinen heeft een fysieke of mentale beperking. Ook die jongeren willen wanneer ze oud genoeg zijn, deel uitmaken van de animatorenploeg, klinkt het. Daarom zetten de VDS en Miex, een vzw die gelijkwaardige participatie in de samenleving voor mensen met een beperking stimuleert, een cursus to co-animator op poten. "De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wil speelpleinen ondersteunen om zoveel mogelijk speelkansen te bieden aan álle kinderen, ook die met een beperking", zegt stafmedewerker Hanne Cools. "De VDS wil inclusie als nieuwe standaard in de speelpleinwereld. De logische volgende stap is dan ook werken aan de doorstroming van jongeren met een beperking naar de animatorenploeg." (Belga)