De aanslagen van 22 maart hebben volgens het kabinet-Jambon getoond hoe belangrijk het is dat de brandweer gepast kan reageren. Eén van de conclusies was dan ook dat het geen slechte zaak zou zijn om over zo'n speciale teams te beschikken. De Londense en Franse voorbeelden boden inspiratie, al is het niet de bedoeling de buitenlandse praktijk zomaar te kopiëren. De teams treden op om bij aanslagen snel slachtoffers uit een gevarenzone te verwijderen, wat hun overlevingskansen moet vergroten. Ze zullen daarvoor aangepaste kledij krijgen, zoals kogelwerende vesten en helmen, waardoor de brandweerlui een bepaalde zone sneller zullen kunnen betreden dan andere hulpdiensten. Het gaat om een specifieke opleiding die voortborduurt op hun basistraining. Een eerste onderdeel slaat op "terror awareness" en leert de brandweerlui waar ze aandachtig voor moeten zijn wanneer ze op de plaats van een aanslag aankomen. Ze krijgen uitleg over het verloop van een explosie, maar ook over wapens, kogels en booby traps. Een tweede luik leidt de brandweermensen op in "practical emergency casualty care". Daarbij leren ze hoe ze snel oorlogswonden kunnen verzorgen en krijgen ze technieken over omgaan met drukverbanden, thermische dekens en tourniquets. De opleiding wordt gegeven door de speciale eenheden van de federale politie (DSU), brandweerexperten van het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid en instructeurs van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse. Daarnaast leveren de ontmijningsdienst (DOVO) en de Medische Component van het leger input. Momenteel gaat het nog om een pilootproject in de zone Brussel, waarbij twaalf brandweerlui en twee officieren een opleiding krijgen. Met de aanslagen van 22 maart in het achterhoofd, is de keuze voor Brussel geen toeval. De bedoeling is om na verloop van enkele maanden de opleiding naar andere zones uit te breiden. In eerste instantie werd gedacht aan een tiental zones, al kan dat aantal nog variëren. Wellicht zal het niet gaan om alle 34 brandweerzones. (Belga)

De aanslagen van 22 maart hebben volgens het kabinet-Jambon getoond hoe belangrijk het is dat de brandweer gepast kan reageren. Eén van de conclusies was dan ook dat het geen slechte zaak zou zijn om over zo'n speciale teams te beschikken. De Londense en Franse voorbeelden boden inspiratie, al is het niet de bedoeling de buitenlandse praktijk zomaar te kopiëren. De teams treden op om bij aanslagen snel slachtoffers uit een gevarenzone te verwijderen, wat hun overlevingskansen moet vergroten. Ze zullen daarvoor aangepaste kledij krijgen, zoals kogelwerende vesten en helmen, waardoor de brandweerlui een bepaalde zone sneller zullen kunnen betreden dan andere hulpdiensten. Het gaat om een specifieke opleiding die voortborduurt op hun basistraining. Een eerste onderdeel slaat op "terror awareness" en leert de brandweerlui waar ze aandachtig voor moeten zijn wanneer ze op de plaats van een aanslag aankomen. Ze krijgen uitleg over het verloop van een explosie, maar ook over wapens, kogels en booby traps. Een tweede luik leidt de brandweermensen op in "practical emergency casualty care". Daarbij leren ze hoe ze snel oorlogswonden kunnen verzorgen en krijgen ze technieken over omgaan met drukverbanden, thermische dekens en tourniquets. De opleiding wordt gegeven door de speciale eenheden van de federale politie (DSU), brandweerexperten van het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid en instructeurs van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse. Daarnaast leveren de ontmijningsdienst (DOVO) en de Medische Component van het leger input. Momenteel gaat het nog om een pilootproject in de zone Brussel, waarbij twaalf brandweerlui en twee officieren een opleiding krijgen. Met de aanslagen van 22 maart in het achterhoofd, is de keuze voor Brussel geen toeval. De bedoeling is om na verloop van enkele maanden de opleiding naar andere zones uit te breiden. In eerste instantie werd gedacht aan een tiental zones, al kan dat aantal nog variëren. Wellicht zal het niet gaan om alle 34 brandweerzones. (Belga)