Het staat nog niet volledig vast in welke mate de steun zal komen van het bestaande Europese noodfonds (EFSF) of het nieuwe mechanisme (ESM). Als een kwart van de inspanning zou gebeuren door beroep te doen op het EFSF, dan zou dit een impact van ongeveer 1 miljard euro op de Belgische schuld hebben. Het nieuwe ESM werkt immers met waarborgen. De minister benadrukt dat het om een lening gaat, die moet worden terugbetaald. Met de lening, die tot 100 miljard euro kan bedragen, wil Europa een krachtig signaal aan de markten geven. "We willen af van de kritiek dat Europa steeds te laat komt. Met dit bedrag lopen we voorop", aldus de minister. "Hiermee wil de Eurogroep duidelijk maken dat er bereidheid is om zo ver te gaan als nodig om het vertrouwen te herstellen". In tegenstelling tot de hulp aan Griekenland, Ierland en Portugal gaat het ditmaal niet om ondersteuning van een land, maar van een bancaire sector. "Spanje heeft duidelijk gemaakt dat het zijn budgettaire problemen zelf oplost. De voorwaarden voor de lening hebben dan ook uitsluitend betrekking op de bancaire sector", aldus nog de minister. (WDM)

Het staat nog niet volledig vast in welke mate de steun zal komen van het bestaande Europese noodfonds (EFSF) of het nieuwe mechanisme (ESM). Als een kwart van de inspanning zou gebeuren door beroep te doen op het EFSF, dan zou dit een impact van ongeveer 1 miljard euro op de Belgische schuld hebben. Het nieuwe ESM werkt immers met waarborgen. De minister benadrukt dat het om een lening gaat, die moet worden terugbetaald. Met de lening, die tot 100 miljard euro kan bedragen, wil Europa een krachtig signaal aan de markten geven. "We willen af van de kritiek dat Europa steeds te laat komt. Met dit bedrag lopen we voorop", aldus de minister. "Hiermee wil de Eurogroep duidelijk maken dat er bereidheid is om zo ver te gaan als nodig om het vertrouwen te herstellen". In tegenstelling tot de hulp aan Griekenland, Ierland en Portugal gaat het ditmaal niet om ondersteuning van een land, maar van een bancaire sector. "Spanje heeft duidelijk gemaakt dat het zijn budgettaire problemen zelf oplost. De voorwaarden voor de lening hebben dan ook uitsluitend betrekking op de bancaire sector", aldus nog de minister. (WDM)