Eind oktober besliste de burgemeester van Spa, Sophie Delettre (MR), dat de capaciteit van het asielcentrum op de domeinen van Sol Cress vanaf 8 november tijdelijk beperkt moest worden tot maximaal 200 personen. Volgens Delettre kwam de veiligheid en de volksgezondheid van de bewoners en omwonenden in het gedrang, onder meer door tekortkomingen in het brandpreventieplan en inbreuken op de gezondheidsvoorschriften. Svasta, de onderneming die het centrum beheert, vroeg de Raad van State om de opschorting van dat politiebesluit, net als het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil. De Raad van State heeft die vraag nu afgewezen. De Raad wijst daarbij onder meer op de aankondiging van verschillende nieuwe asielcentra in Wallonië, die asielzoekers uit Spa zouden kunnen herhuisvesten. Daarnaast wijst de Raad van State op het feit dat de opdracht van Fedasil niet ten koste mag gaan van de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde op hun grondgebied. Het opvangcentrum van Spa kan volgens cijfers van Fedasil in theorie tot 500 mensen opvangen. Op het moment van de beslissing van Delettre werden volgens het federaal agentschap 407 mensen gehuisvest in het opvangcentrum. (Belga)

Eind oktober besliste de burgemeester van Spa, Sophie Delettre (MR), dat de capaciteit van het asielcentrum op de domeinen van Sol Cress vanaf 8 november tijdelijk beperkt moest worden tot maximaal 200 personen. Volgens Delettre kwam de veiligheid en de volksgezondheid van de bewoners en omwonenden in het gedrang, onder meer door tekortkomingen in het brandpreventieplan en inbreuken op de gezondheidsvoorschriften. Svasta, de onderneming die het centrum beheert, vroeg de Raad van State om de opschorting van dat politiebesluit, net als het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil. De Raad van State heeft die vraag nu afgewezen. De Raad wijst daarbij onder meer op de aankondiging van verschillende nieuwe asielcentra in Wallonië, die asielzoekers uit Spa zouden kunnen herhuisvesten. Daarnaast wijst de Raad van State op het feit dat de opdracht van Fedasil niet ten koste mag gaan van de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde op hun grondgebied. Het opvangcentrum van Spa kan volgens cijfers van Fedasil in theorie tot 500 mensen opvangen. Op het moment van de beslissing van Delettre werden volgens het federaal agentschap 407 mensen gehuisvest in het opvangcentrum. (Belga)