In het Vlaams parlement is fel gedebatteerd over het dossier Uplace en de ruzie daarover in de Vlaamse regering. Vorige week keurde minister van Leefmilieu Joke Schauvliege de milieuvergunning van Uplace goed. Toen collega-minister Ingrid Lieten die beslissing "onbegrijpelijk" noemde, was het hek van de dam. Coalitiepartners CD&V en N-VA vonden die houding deloyaal en de sp.a werd binnen de regering terechtgewezen.

Toch blijven de socialisten kritiek leveren op het project. Partijvoorzitter Bruno Tobback drukte openlijk de hoop uit dat de Raad van State de vergunning zal vernietigen. De sp.a werd voor die houding zwaar op de korrel genomen in het Vlaams parlement. En minister Lieten werd gedwongen duidelijk standpunt in te nemen pro of contra Uplace. De sp.a-minister zei dat ze de beslissing van minister Schauvliege respecteert en steunt, maar dat haar partij recht heeft op een andere mening.

Met dat antwoord nam de oppositie geen genoegen. Zo wilde Vlaams Belang-fractieleider Joris Van Hauthem weten of Lieten ook hoopt op een vernietiging door de Raad van State. Op die vraag bleef Lieten het antwoord schuldig.

Voor de oppositie is de houding van de sp.a ook een bewijs dat de regering-Peeters II als los zand aan mekaar hangt. "Hoeveel Judaskussen mag minister Lieten u nog geven", zo vroeg LDD-fractieleider Lode Vereeck aan regeringsleider Peeters. Volgens Open VLD-fractieleider Sas van Rouveroij kon de regering haar eensgezindheid enkel bewijzen door een vertrouwensstemming te vragen.

Vlaams Belang-fractieleider Van Hauthem maakte de vergelijking met een jukebox. Bij elk incident speelt minister-president Peeters volgens hem hetzelfde plaatje af: "Nummer D8. Dit is niet voor herhaling vatbaar. Maar de plooien zijn gladgestreken. De Vlaamse Regering is eensgezind". Van Hauthem suggereerde Peeters om bij een volgend incident een ander nummer in te drukken: "C4: dit is niet voor herhaling vatbaar. De plooien zijn niet gladgestreken. En Lieten ligt er uit".

Groen!-parlementslid Hermes Sanctorum richtte zijn pijlen dan weer vooral op milieuminister Schauvliege die hij omdoopte tot de "minister van Uplace". Sanctorum wees erop dat er geen democratisch draagvlak is voor het project. "Als we hier vandaag over zouden stemmen, zou er geen meerderheid zijn", klonk het.

Peeters: 'Violen over Uplace zijn netjes gestemd'

In zijn reactie op alle kritiek benadrukte minister-president Peeters dat zijn regering afgelopen vrijdag de violen over Uplace heeft gestemd. Volgens hem maakt de oppositie "een karikatuur" van de verdeeldheid in zijn regering. Incidenten, zoals het nieuwe mailincident met minister Lieten, werden door Peeters afgewimpeld als "irrelevant".

De vraag van Open VLD om een vertrouwensstemming, werd door Peeters weggelachen. "Ik heb nooit meegemaakt dat men de meerderheid vraagt om het vertrouwen te vragen dat men al heeft. Er is niemand in de meerderheid die het vertrouwen in deze regering ook maar één seconde in vraag heeft gesteld", besloot Peeters. (Belga/INM)

In het Vlaams parlement is fel gedebatteerd over het dossier Uplace en de ruzie daarover in de Vlaamse regering. Vorige week keurde minister van Leefmilieu Joke Schauvliege de milieuvergunning van Uplace goed. Toen collega-minister Ingrid Lieten die beslissing "onbegrijpelijk" noemde, was het hek van de dam. Coalitiepartners CD&V en N-VA vonden die houding deloyaal en de sp.a werd binnen de regering terechtgewezen. Toch blijven de socialisten kritiek leveren op het project. Partijvoorzitter Bruno Tobback drukte openlijk de hoop uit dat de Raad van State de vergunning zal vernietigen. De sp.a werd voor die houding zwaar op de korrel genomen in het Vlaams parlement. En minister Lieten werd gedwongen duidelijk standpunt in te nemen pro of contra Uplace. De sp.a-minister zei dat ze de beslissing van minister Schauvliege respecteert en steunt, maar dat haar partij recht heeft op een andere mening. Met dat antwoord nam de oppositie geen genoegen. Zo wilde Vlaams Belang-fractieleider Joris Van Hauthem weten of Lieten ook hoopt op een vernietiging door de Raad van State. Op die vraag bleef Lieten het antwoord schuldig. Voor de oppositie is de houding van de sp.a ook een bewijs dat de regering-Peeters II als los zand aan mekaar hangt. "Hoeveel Judaskussen mag minister Lieten u nog geven", zo vroeg LDD-fractieleider Lode Vereeck aan regeringsleider Peeters. Volgens Open VLD-fractieleider Sas van Rouveroij kon de regering haar eensgezindheid enkel bewijzen door een vertrouwensstemming te vragen. Vlaams Belang-fractieleider Van Hauthem maakte de vergelijking met een jukebox. Bij elk incident speelt minister-president Peeters volgens hem hetzelfde plaatje af: "Nummer D8. Dit is niet voor herhaling vatbaar. Maar de plooien zijn gladgestreken. De Vlaamse Regering is eensgezind". Van Hauthem suggereerde Peeters om bij een volgend incident een ander nummer in te drukken: "C4: dit is niet voor herhaling vatbaar. De plooien zijn niet gladgestreken. En Lieten ligt er uit". Groen!-parlementslid Hermes Sanctorum richtte zijn pijlen dan weer vooral op milieuminister Schauvliege die hij omdoopte tot de "minister van Uplace". Sanctorum wees erop dat er geen democratisch draagvlak is voor het project. "Als we hier vandaag over zouden stemmen, zou er geen meerderheid zijn", klonk het. Peeters: 'Violen over Uplace zijn netjes gestemd' In zijn reactie op alle kritiek benadrukte minister-president Peeters dat zijn regering afgelopen vrijdag de violen over Uplace heeft gestemd. Volgens hem maakt de oppositie "een karikatuur" van de verdeeldheid in zijn regering. Incidenten, zoals het nieuwe mailincident met minister Lieten, werden door Peeters afgewimpeld als "irrelevant". De vraag van Open VLD om een vertrouwensstemming, werd door Peeters weggelachen. "Ik heb nooit meegemaakt dat men de meerderheid vraagt om het vertrouwen te vragen dat men al heeft. Er is niemand in de meerderheid die het vertrouwen in deze regering ook maar één seconde in vraag heeft gesteld", besloot Peeters. (Belga/INM)