Federaal minister De Block besliste eerder om 7 miljoen euro te besparen op de wijkgezondheidscentra en om voorlopig geen nieuwe erkenningen voor wijkgezondheidscentra toe te kennen. Door die beslissing komt De Block echter op het terrein van de Vlaamse bevoegdheden, meent sp.a-parlementslid Jan Bertels. "Eerstelijnsgezondheidszorg is een Vlaamse bevoegdheid geworden", aldus Bertels. In de begeleidende tekst van zijn resolutie staat: "De federale overheid wenst hier een beslissing te nemen over een bevoegdheid die finaal niet de hare is. Zij verhindert de Vlaamse overheid om de eerste lijn te organiseren zoals het haar goeddunkt, door niet toe te laten dat er medische huizen die met het forfait werken erkend worden". Bertels: "Men zal misschien zeggen dat de prestatiegeneeskunde federaal zit, maar waarom heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen dan vorig jaar meer dan 6 miljoen euro vrijgemaakt voor de wijkgezondheidscentra?" De sp.a vraagt dan ook om een belangenconflict in te roepen indien de federale regering het moratorium op de erkenning van gezondheidscentra niet intrekt. (Belga)

Federaal minister De Block besliste eerder om 7 miljoen euro te besparen op de wijkgezondheidscentra en om voorlopig geen nieuwe erkenningen voor wijkgezondheidscentra toe te kennen. Door die beslissing komt De Block echter op het terrein van de Vlaamse bevoegdheden, meent sp.a-parlementslid Jan Bertels. "Eerstelijnsgezondheidszorg is een Vlaamse bevoegdheid geworden", aldus Bertels. In de begeleidende tekst van zijn resolutie staat: "De federale overheid wenst hier een beslissing te nemen over een bevoegdheid die finaal niet de hare is. Zij verhindert de Vlaamse overheid om de eerste lijn te organiseren zoals het haar goeddunkt, door niet toe te laten dat er medische huizen die met het forfait werken erkend worden". Bertels: "Men zal misschien zeggen dat de prestatiegeneeskunde federaal zit, maar waarom heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen dan vorig jaar meer dan 6 miljoen euro vrijgemaakt voor de wijkgezondheidscentra?" De sp.a vraagt dan ook om een belangenconflict in te roepen indien de federale regering het moratorium op de erkenning van gezondheidscentra niet intrekt. (Belga)