Elke landbouwer heeft recht op rechtstreekse steun. De verschillende subsidies zijn sedert enkele jaren vervangen door een unieke steunmaatregel, de bedrijfstoeslag. Om die te verkrijgen, moeten de landbouwers aan een aantal voorwaarden voldoen. Leven ze die niet na, dan kunnen ze na controle door het agentschap Landbouw en Visserij een deel van hun rechtstreekse bedrijfstoeslag verliezen. Uit cijfers die Els Robeyns bij landbouwminister Kris Peeters opvroeg, blijkt dat meer dan de helft van de gecontroleerde landbouwers overtredingen begaat. Ze zijn vooral niet in orde met de naleving van het in stand houden van hun areaal blijvend grasland, met de nitraatrichtlijn, de identificatie en registratie van dieren en de teelrotatie van aardappelen. In 2011 werden 3.799 overtredingen vastgesteld, 155 meer dan het jaar voordien. In 2010 werd 713.295 euro niet uitbetaald aan 1.364 landbouwers. Voor 2011 zijn de cijfers nog niet volledig, maar minstens 1.939 landbouwers werden gesanctioneerd, goed voor 676.667 euro ingetrokken steun. Volgens Robeyns wordt slechts "een zeer beperkt percentage" van de landbouwers gecontroleerd. Ze pleit daarom voor meer controles en een betere handhaving. (De Meester Johan)

Elke landbouwer heeft recht op rechtstreekse steun. De verschillende subsidies zijn sedert enkele jaren vervangen door een unieke steunmaatregel, de bedrijfstoeslag. Om die te verkrijgen, moeten de landbouwers aan een aantal voorwaarden voldoen. Leven ze die niet na, dan kunnen ze na controle door het agentschap Landbouw en Visserij een deel van hun rechtstreekse bedrijfstoeslag verliezen. Uit cijfers die Els Robeyns bij landbouwminister Kris Peeters opvroeg, blijkt dat meer dan de helft van de gecontroleerde landbouwers overtredingen begaat. Ze zijn vooral niet in orde met de naleving van het in stand houden van hun areaal blijvend grasland, met de nitraatrichtlijn, de identificatie en registratie van dieren en de teelrotatie van aardappelen. In 2011 werden 3.799 overtredingen vastgesteld, 155 meer dan het jaar voordien. In 2010 werd 713.295 euro niet uitbetaald aan 1.364 landbouwers. Voor 2011 zijn de cijfers nog niet volledig, maar minstens 1.939 landbouwers werden gesanctioneerd, goed voor 676.667 euro ingetrokken steun. Volgens Robeyns wordt slechts "een zeer beperkt percentage" van de landbouwers gecontroleerd. Ze pleit daarom voor meer controles en een betere handhaving. (De Meester Johan)