SP.A wil honoraria notarissen aanpassen en op termijn notariaat afschaffen

25/02/14 om 17:08 - Bijgewerkt om 17:49

De SP.A 'streeft ernaar om op termijn het notariaat af te schaffen'. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de socialisten en zegt Vlaams minister Freya Van den Bossche in een interview met IkGaBouwen.be.

SP.A wil honoraria notarissen aanpassen en op termijn notariaat afschaffen

Vlaams minister Freya Van den Bossche (SP.A) © Belga

In een interview met IkGaBouwen.be zegt Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SPA) dat ambtenaren de taken van een notaris 'perfect' kunnen overnemen: 'Als overheid moeten we ervoor zorgen dat een aantal kosten die gepaard gaan met de bouw of de aankoop van een woning worden afgeschaft. Neem nu de notariskosten. Wie heeft daar eigenlijk iets aan?'

'Ambtenaren kunnen de taken van een notaris perfect overnemen en mensen kunnen zo al snel duizenden euro's uitsparen. De SP.A wil sterk inzetten op een overheid die aan de kant van de mensen staat.'

Honoraria aanpassen en op termijn notariaat afschaffen

Het voorstel staat in het verkiezingsprogramma van de SP.A en komt van de Brusselse afdeling van de partij. In het programma staat dat het takenpakket van notarissen moet worden herzien: 'Minder complexe taken dragen we over aan de administratie. Daarnaast geven we notarissen een aantal technisch-juridische taken, waardoor we de rechtbanken ontlasten.'

De honoraria van de notarissen worden in overeenstemming gebracht met de kwaliteit en de omvang van het geleverde werk.' De SP.A streeft er naar 'om op termijn het notariaat af te schaffen'. De partij ziet het 'schrappen van de rol van de notaris' en een overheveling van diens taken naar de administratie als 'een aanzienlijke besparing' en een manier om te evolueren naar 'een maatschappelijk verankerde woonzekerheid'.

Dat er bij de SP.A vragen zijn over de invulling van het notariaat is niet nieuw. In 2001 zei Renaat Landuyt, dan Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, in Knack: 'Een groot deel van het werk van notarissen kan door anderen worden uitgevoerd. Een deel door ambtenaren, de verkoophandelingen bijvoorbeeld, en een deel door juristen.'

Van den Bossche: 'Meer sociale woningen en huurpremies en herinvoeren erfpacht'

Andere manieren om wonen betaalbaarder te maken, ziet Van den Bossche in meer sociale woningbouw en meer mensen recht geven op een huurpremie: 'Als de overheid niet genoeg sociale woningen bouwt om aan de vraag te voldoen, moeten mensen op een andere manier geholpen worden om betaalbaar te kunnen wonen.'

Van den Bossche zegt in het interview met IkGaBouwen.be ook nog na te denken over de herinvoering van de erfpacht - waarbij de grond in handen van de gemeenschap blijft. 'De grond moet je niet kopen, maar de woning is wel je eigendom. Na afloop van de pachtperiode kan het gezin kiezen om de erfpacht voort te zetten, de grond toch te kopen of het huis tegen een eerlijke prijs te verkopen.'