Bonte stelde al vaker aan de kaak dat hij als burgemeester van Vilvoorde nauwelijks informatie doorkrijgt, terwijl zijn politie 'foreign terrorist fighters' volgens de regels "zichtbaar en aanklampend" moet opvolgen. Met name de doorstroming uit gerechtelijke bronnen - en vooral vanuit gevangenissen - zorgt volgens Bonte voor "grote problemen". De sp.a'er wil de DG Penitentiaire Inrichtingen daarom verplichten steeds "onverwijld" de zonechef en de burgemeester in te lichten wanneer geradicaliseerden de gevangenis mogen verlaten. Ook over eventuele voorwaarden, penitentiair verlof of een enkelband moeten de lokale autoriteiten worden ingelicht, vindt hij. In een reactie wijst het kabinet-Geens er op dat de federale politie nu al op de hoogte gebracht wordt van elke invrijheidstelling - van gelijk welke aard - van 'foreign' of 'homegrown terrorist fighters'. "DG EPI heeft dit steeds heel behoorlijk uitgevoerd. Het is dan aan de federale politie om dit te communiceren aan de lokale politiezones", klinkt het. En de burgemeester kan steeds ingelicht worden door zijn korpschef, dus "een rechtstreekse flux naar de burgemeester is overbodig". Bovendien komen er volgens Geens op korte termijn nog grote stappen vooruit rond de volledige automatisering van de informatiedoorstroming tussen EPI en de politie. Want de justitieminister beseft wel dat de uitwisseling van informatie tussen de gerechtelijke en bestuurlijke overheden nog steeds "suboptimaal verloopt", zo zei hij donderdagochtend op een studiedag rond bestuurlijke handhaving als aanvulling op strafrechtelijke handhaving. Concreet wil Geens de databank SIDIS Suite - die momenteel enkel info bevat uit de gevangenissen - uitbreiden met informatie "over alle personen die, in gelijk welke fase van het vooronderzoek of de strafuitvoering, in vrijheid werden gesteld mits het naleven van voorwaarden". "Dit systeem zal de politiediensten automatisch inlichten van alle voorwaarden en personen die deze moeten naleven", aldus Geens. De komende weken wordt dat wetgevend geregeld, tegen eind dit jaar moet het ook technisch klaar zijn. (Belga)

Bonte stelde al vaker aan de kaak dat hij als burgemeester van Vilvoorde nauwelijks informatie doorkrijgt, terwijl zijn politie 'foreign terrorist fighters' volgens de regels "zichtbaar en aanklampend" moet opvolgen. Met name de doorstroming uit gerechtelijke bronnen - en vooral vanuit gevangenissen - zorgt volgens Bonte voor "grote problemen". De sp.a'er wil de DG Penitentiaire Inrichtingen daarom verplichten steeds "onverwijld" de zonechef en de burgemeester in te lichten wanneer geradicaliseerden de gevangenis mogen verlaten. Ook over eventuele voorwaarden, penitentiair verlof of een enkelband moeten de lokale autoriteiten worden ingelicht, vindt hij. In een reactie wijst het kabinet-Geens er op dat de federale politie nu al op de hoogte gebracht wordt van elke invrijheidstelling - van gelijk welke aard - van 'foreign' of 'homegrown terrorist fighters'. "DG EPI heeft dit steeds heel behoorlijk uitgevoerd. Het is dan aan de federale politie om dit te communiceren aan de lokale politiezones", klinkt het. En de burgemeester kan steeds ingelicht worden door zijn korpschef, dus "een rechtstreekse flux naar de burgemeester is overbodig". Bovendien komen er volgens Geens op korte termijn nog grote stappen vooruit rond de volledige automatisering van de informatiedoorstroming tussen EPI en de politie. Want de justitieminister beseft wel dat de uitwisseling van informatie tussen de gerechtelijke en bestuurlijke overheden nog steeds "suboptimaal verloopt", zo zei hij donderdagochtend op een studiedag rond bestuurlijke handhaving als aanvulling op strafrechtelijke handhaving. Concreet wil Geens de databank SIDIS Suite - die momenteel enkel info bevat uit de gevangenissen - uitbreiden met informatie "over alle personen die, in gelijk welke fase van het vooronderzoek of de strafuitvoering, in vrijheid werden gesteld mits het naleven van voorwaarden". "Dit systeem zal de politiediensten automatisch inlichten van alle voorwaarden en personen die deze moeten naleven", aldus Geens. De komende weken wordt dat wetgevend geregeld, tegen eind dit jaar moet het ook technisch klaar zijn. (Belga)