De laatste dag van januari is traditiegetrouw de "dag van de directeur". Schooldirecties, vooral in het basisonderwijs, klagen al langer over moeilijke werkomstandigheden. Het aantal ziektedagen bij directeurs neemt de jongste jaren toe. De directeurs zelf vragen al langer om een betere omkadering. Sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe - zelf een gewezen schooldirecteur - heeft nu een actieplan opgesteld. Daarin vraagt hij onder meer dat directeurs niet langer een lesopdracht krijgen. Hij wil ook dat directeurs zich niet langer met de papiermolen moeten bezighouden. Vandenberghe pleit er ook voor om de lonen van de directeurs gelijk te schakelen en niet langer afhankelijk te maken van de grootte van de school. (Belga)

De laatste dag van januari is traditiegetrouw de "dag van de directeur". Schooldirecties, vooral in het basisonderwijs, klagen al langer over moeilijke werkomstandigheden. Het aantal ziektedagen bij directeurs neemt de jongste jaren toe. De directeurs zelf vragen al langer om een betere omkadering. Sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe - zelf een gewezen schooldirecteur - heeft nu een actieplan opgesteld. Daarin vraagt hij onder meer dat directeurs niet langer een lesopdracht krijgen. Hij wil ook dat directeurs zich niet langer met de papiermolen moeten bezighouden. Vandenberghe pleit er ook voor om de lonen van de directeurs gelijk te schakelen en niet langer afhankelijk te maken van de grootte van de school. (Belga)