In de nota van de adviesraad staat duidelijk dat de Vlaamse regering in de aanpak van de vluchtelingencrisis dringend een tandje moet bijsteken op het vlak van huisvesting. De asielcrisis dreigt het al nijpende gebrek aan betaalbare woningen namelijk nog groter te maken. "De nota bevestigt wat wij ook al langer zeggen. Er is nood aan een visie op de private huurmarkt. Steeds meer mensen krijgen geen toegang tot de private markt of dreigen uit hun huis gezet te worden omdat ze de huur niet kunnen betalen. Vlaanderen is nu al 1,5 jaar bevoegd, maar het blijft wachten op de visie van minister Homans", zegt sp.a-politica Michèle Hostekint. "De minister herhaalt altijd dat ze geen voorrang wil geven aan vluchtelingen. Maar er is ook helemaal niemand die dat vraagt. Het enige wat wij al veel langer vragen, is dat de minister de bestaande problemen aanpakt. Er was al een probleem. Door de vluchtelingencrisis zal de vraag naar betaalbare woningen enkel toenemen. Die mensen komen nu voor een stuk in concurrentie met mensen die al moeilijkheden hadden om een woning te vinden. Het bestaande probleem wordt dus enkel groter. Niemand vraagt om nieuwkomers voorrang te geven. De minister moet stoppen met de polemiek aan te wakkeren en moet beginnen met oplossingen zoeken". Als er niet snel wordt ingegrepen, dreigt de situatie op de woningmarkt volgens Hostekint verder te ontsporen. "Steeds meer mensen dreigen in dakloosheid te verzeilen", vreest het sp.a-parlementslid. (Belga)

In de nota van de adviesraad staat duidelijk dat de Vlaamse regering in de aanpak van de vluchtelingencrisis dringend een tandje moet bijsteken op het vlak van huisvesting. De asielcrisis dreigt het al nijpende gebrek aan betaalbare woningen namelijk nog groter te maken. "De nota bevestigt wat wij ook al langer zeggen. Er is nood aan een visie op de private huurmarkt. Steeds meer mensen krijgen geen toegang tot de private markt of dreigen uit hun huis gezet te worden omdat ze de huur niet kunnen betalen. Vlaanderen is nu al 1,5 jaar bevoegd, maar het blijft wachten op de visie van minister Homans", zegt sp.a-politica Michèle Hostekint. "De minister herhaalt altijd dat ze geen voorrang wil geven aan vluchtelingen. Maar er is ook helemaal niemand die dat vraagt. Het enige wat wij al veel langer vragen, is dat de minister de bestaande problemen aanpakt. Er was al een probleem. Door de vluchtelingencrisis zal de vraag naar betaalbare woningen enkel toenemen. Die mensen komen nu voor een stuk in concurrentie met mensen die al moeilijkheden hadden om een woning te vinden. Het bestaande probleem wordt dus enkel groter. Niemand vraagt om nieuwkomers voorrang te geven. De minister moet stoppen met de polemiek aan te wakkeren en moet beginnen met oplossingen zoeken". Als er niet snel wordt ingegrepen, dreigt de situatie op de woningmarkt volgens Hostekint verder te ontsporen. "Steeds meer mensen dreigen in dakloosheid te verzeilen", vreest het sp.a-parlementslid. (Belga)