De terreurdreiging is sinds januari 2015 - na de aanslag tegen Charlie Hebdo - reëel geworden, zegt John Crombez. 'Wij hebben altijd duidelijk gezegd dat we als oppositiepartij ter beschikking staan om in het parlement snel maatregelen te nemen. Ondertussen zitten mensen op het terrein al zestien maanden onder zware druk te werken, maar krijgen ze niet de middelen om het te doen. Ik begrijp niet dat essentiële beslissingen altijd worden vooruitgeschoven', aldus Crombez, die verwijst naar de dynamische databank voor de opvolging van foreign terrorist fighters.

Een andere doorn in het oog van de SP.A-voorzitter, is de aanpak van de grote fiscale fraude. Crombez herinnert eraan dat het onderzoek naar HSBC-leaks indertijd 518 miljoen euro heeft opgeleverd. 'Het onderzoek naar LuxLeaks heeft amper 2,7 miljoen euro opgebracht', verklaarde Crombez.

Hij ziet er het 'zoveelste' bewijs in dat grote fraude niet serieus wordt aangepakt. 'Dit is een cynische manier om de bevolking uit te lachen', luidt het. 'Op deze manier krijgt de regering natuurlijk gelijk als ze zegt dat er geen geld is en dan blijven de facturen voor alleenstaanden en zelfstandigen omhoog gaan'.

SP.A-voorstellen

Crombez deed zijn uitspraken naar aanleiding van de voorstelling van het 'Eerlijk plan' met tien concrete voorstellen die de Vlaamse socialisten doen als alternatief voor het huidige beleid van de Vlaamse en federale regering. De partij wil met de voorstellen ook naar het parlement komen om de meerderheidspartijen kleur te laten bekennen. 'Het is tijd dat de meerderheidspartijen practicen wat ze preachen', aldus nog Crombez.

Op fiscaal vlak schuift de oppositiepartij een actieplan tegen belastingsparadijzen naar voren, met in de eerste plaats de afschaffing van de 'afkoopwet' voor grote fraude. Daarnaast wil Crombez de minimumbelasting voor multinationals verhogen van 5 naar 10 procent en die uitbreiden van de uitgekeerde winst naar alle onbelaste winst. Die ingreep moet de opbrengst met 300 miljoen euro opkrikken, terwijl de vaststellingen van de BBI voor fraudebestrijding opnieuw naar 500 miljoen euro moet gaan. De partij zal ook opnieuw voorstellen een onderzoekscommissie op te richten naar de Panama Papers. 'Wij willen dat de ceo's van de grootbanken onder ede komen antwoorden of ze dergelijke praktijken nog doen of niet', luidt het.

Daarnaast wil SP.A dat de regering afziet van een miljardeninvestering in gevechtsvliegtuigen ter vervanging van de F-16's. Daar tegenover staat een versterking van de veiligheidsdiensten in de strijd tegen terreur en een grotere centralisatie van gegevens en commando.

Nog op het vlak van veiligheid, zij het dan in een andere sfeer, herhaalt SP.A haar pleidooi om de levensduurverlenging van de oudste kerncentrales Doel 1 en 2 teniet te doen. 'Het enige gevolg van die keuze was dat de cashflow van Electrabel bestendigd is en de investeringen in propere energie werden versmacht', aldus Crombez.

Kamerfractieleidster Meryame Kitir merkte op dat de regering 180 miljoen euro bespaart in de gezondheidszorg, op een moment dat 'de cijfers over depressies en slaapproblemen boekdelen spreken'. De helft van de bespaarde middelen moeten voor Kitir opnieuw worden ingeschreven voor de terugbetaling van psychologische zorg.

Ze klaagt ook aan dat de regering de pensioenleeftijd heeft opgetrokken van 67 jaar, zonder aan te geven hoe het werk beter kan worden georganiseerd. Werkexperten kunnen daarbij helpen nagaan hoe jobs beter - 'werkbaarder' - kunnen worden ingevuld.

Kitir voert ook aan dat iedereen pas zijn steentje kan bijdragen, indien iedereen ook gelijke kansen krijgt. 'Discriminatie is een feit, maar je moet het niet enkel erkennen', aldus Kitir. Praktijktests zijn voor haar een goede manier om die discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

SP.A wil ook de energie- en rusthuisfacturen verlagen. Daarom vraagt ze de btw op elektriciteit opnieuw te verlagen en de Vlaamse energieheffing - bijgenaamd de Turteltaks - af te schaffen. Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke zal bij de bespreking van de begrotingscontrole een progressieve energiefactuur naar voren schuiven. Daarbij geldt een vrijstelling voor laag verbruik, een basisschijf voor gewoon verbruik en een luxetarief voor luxeverbruik. Tot slot herhaalt hij het voorstel om ervoor te zorgen dat een pensioen moet volstaan om een rusthuisfactuur te kunnen betalen. (Belga/KVDA)

De terreurdreiging is sinds januari 2015 - na de aanslag tegen Charlie Hebdo - reëel geworden, zegt John Crombez. 'Wij hebben altijd duidelijk gezegd dat we als oppositiepartij ter beschikking staan om in het parlement snel maatregelen te nemen. Ondertussen zitten mensen op het terrein al zestien maanden onder zware druk te werken, maar krijgen ze niet de middelen om het te doen. Ik begrijp niet dat essentiële beslissingen altijd worden vooruitgeschoven', aldus Crombez, die verwijst naar de dynamische databank voor de opvolging van foreign terrorist fighters. Een andere doorn in het oog van de SP.A-voorzitter, is de aanpak van de grote fiscale fraude. Crombez herinnert eraan dat het onderzoek naar HSBC-leaks indertijd 518 miljoen euro heeft opgeleverd. 'Het onderzoek naar LuxLeaks heeft amper 2,7 miljoen euro opgebracht', verklaarde Crombez. Hij ziet er het 'zoveelste' bewijs in dat grote fraude niet serieus wordt aangepakt. 'Dit is een cynische manier om de bevolking uit te lachen', luidt het. 'Op deze manier krijgt de regering natuurlijk gelijk als ze zegt dat er geen geld is en dan blijven de facturen voor alleenstaanden en zelfstandigen omhoog gaan'.