Sp.a pleit al langer voor een algemene invoering van deze maatregel in het Brussels gewest naar het voorbeeld van Italië en Frankrijk, maar ook Rwanda. Ook werd recent een Europese richtlijn aangenomen die het gebruik van plastic zakjes drastisch moet terugdringen. Brussels parlementslid Jef Van Damme wil dat het verbod snel ingevoerd wordt. "Die zakjes worden gemiddeld maar voor 20 minuten gebruikt, om vervolgens honderden jaren nodig te hebben voor ze volledig zijn afgebroken. Dat is waanzin. Niet voor niets noemde het Indiaas Hooggerechtshof in 2012 het plastic zakje een grotere bedreiging voor het land dan atoomwapens." Zijn collega en Anderlechts schepen van Netheid Elke Roex is er in samenwerking met Abattoir in geslaagd de markt geleidelijk volledig plasticvrij te maken. "Als het lukt voor Abattoir zie ik niet in waarom het niet over het hele gewest kan. Ik nodig Céline Fremault daarbij graag uit om van onze ervaringen te leren. Wij hebben samen met Abattoir heel wat knowhow opgebouwd over hoe je zoiets kan realiseren in samenspraak met handelaars en cliënten", stelt Roex. (Belga)

Sp.a pleit al langer voor een algemene invoering van deze maatregel in het Brussels gewest naar het voorbeeld van Italië en Frankrijk, maar ook Rwanda. Ook werd recent een Europese richtlijn aangenomen die het gebruik van plastic zakjes drastisch moet terugdringen. Brussels parlementslid Jef Van Damme wil dat het verbod snel ingevoerd wordt. "Die zakjes worden gemiddeld maar voor 20 minuten gebruikt, om vervolgens honderden jaren nodig te hebben voor ze volledig zijn afgebroken. Dat is waanzin. Niet voor niets noemde het Indiaas Hooggerechtshof in 2012 het plastic zakje een grotere bedreiging voor het land dan atoomwapens." Zijn collega en Anderlechts schepen van Netheid Elke Roex is er in samenwerking met Abattoir in geslaagd de markt geleidelijk volledig plasticvrij te maken. "Als het lukt voor Abattoir zie ik niet in waarom het niet over het hele gewest kan. Ik nodig Céline Fremault daarbij graag uit om van onze ervaringen te leren. Wij hebben samen met Abattoir heel wat knowhow opgebouwd over hoe je zoiets kan realiseren in samenspraak met handelaars en cliënten", stelt Roex. (Belga)