"De inhoud van de bewuste mail werd deze ochtend toegelicht voor de leden van het partijbureau en unaniem beoordeeld als een duidelijk en ondubbelzinnig standpunt van SP.A dat voor, tijdens en na de vergadering van de Vlaamse regering ook steeds publiek verdedigd is. Dat standpunt komt niet noodzakelijk overeen met dat van andere partijen, maar in de mail staat niets dat als persoonlijk beledigend kan worden beschouwd door een van de betrokken ministers. Van termen als 'dictator', of eender welke persoonlijke belediging, is absoluut geen sprake.

Afgelopen vrijdag werden door alle betrokkenen in de Vlaamse regering inspanningen gedaan om de moeilijke discussie over Uplace af te sluiten. Wat ons betreft, is dat ook gebeurd. Dat sommigen nu via tendentieuze en vooral foutieve lekken en geruchten proberen om die inspanningen teniet te doen en de regering opnieuw te destabiliseren, is in deze optiek niet anders dan pervers te noemen.

Even absurd is de suggestie dat de lekken vanuit SP.A zouden komen. De inhoud van de mail verschilt in niets van de standpunten die we ook steeds publiek hebben verdedigd. Het partijbureau staat dan ook unaniem en ondubbelzinnig achter de SP.A-ministers in de Vlaamse regering en zal noch de regering, noch onze partij laten destabiliseren door dergelijke praktijken."

"De inhoud van de bewuste mail werd deze ochtend toegelicht voor de leden van het partijbureau en unaniem beoordeeld als een duidelijk en ondubbelzinnig standpunt van SP.A dat voor, tijdens en na de vergadering van de Vlaamse regering ook steeds publiek verdedigd is. Dat standpunt komt niet noodzakelijk overeen met dat van andere partijen, maar in de mail staat niets dat als persoonlijk beledigend kan worden beschouwd door een van de betrokken ministers. Van termen als 'dictator', of eender welke persoonlijke belediging, is absoluut geen sprake. Afgelopen vrijdag werden door alle betrokkenen in de Vlaamse regering inspanningen gedaan om de moeilijke discussie over Uplace af te sluiten. Wat ons betreft, is dat ook gebeurd. Dat sommigen nu via tendentieuze en vooral foutieve lekken en geruchten proberen om die inspanningen teniet te doen en de regering opnieuw te destabiliseren, is in deze optiek niet anders dan pervers te noemen. Even absurd is de suggestie dat de lekken vanuit SP.A zouden komen. De inhoud van de mail verschilt in niets van de standpunten die we ook steeds publiek hebben verdedigd. Het partijbureau staat dan ook unaniem en ondubbelzinnig achter de SP.A-ministers in de Vlaamse regering en zal noch de regering, noch onze partij laten destabiliseren door dergelijke praktijken."