Sp.a blaast dit weekend verzamelen voor een tweedaags visiecongres in de Gentse Vooruit. Na een hele dag themasessies rond onder meer wonen, diversiteit en fiscaliteit, kregen de opgedaagde socialisten 's avonds ook de Nederlandse PvdA-leider Diederik Samsom over de vloer. Dat bood de Vlaamse socialisten meteen de kans hem uit te horen over het onvoorspelde verkiezingssucces van hun Nederlandse geestesgenoten. Volgens Samsom kwam die overwinning er niet zozeer door naar links op te schuiven, maar wel door veel uitgesprokener duidelijk te maken waar links voor staat. "Uitgesprokener over veel keuzes die we wilden maken, maar waar we niet meer zo trots op waren." Iets waar Tobback meteen op inhaakte. Ook hij wil dat sp.a weer duidelijk aangeeft waar het voor staat. "Het kan me niet schelen als mensen van rechts me dan een marxist noemen. Dat gaat niet over structuren of maatregelen van tien, twintig, vijftig jaar geleden. Wel over vasthouden aan waarden die eeuwig zijn, die je vertaalt naar moderne politiek, naar solidariteit en gelijkheid." (DLA)

Sp.a blaast dit weekend verzamelen voor een tweedaags visiecongres in de Gentse Vooruit. Na een hele dag themasessies rond onder meer wonen, diversiteit en fiscaliteit, kregen de opgedaagde socialisten 's avonds ook de Nederlandse PvdA-leider Diederik Samsom over de vloer. Dat bood de Vlaamse socialisten meteen de kans hem uit te horen over het onvoorspelde verkiezingssucces van hun Nederlandse geestesgenoten. Volgens Samsom kwam die overwinning er niet zozeer door naar links op te schuiven, maar wel door veel uitgesprokener duidelijk te maken waar links voor staat. "Uitgesprokener over veel keuzes die we wilden maken, maar waar we niet meer zo trots op waren." Iets waar Tobback meteen op inhaakte. Ook hij wil dat sp.a weer duidelijk aangeeft waar het voor staat. "Het kan me niet schelen als mensen van rechts me dan een marxist noemen. Dat gaat niet over structuren of maatregelen van tien, twintig, vijftig jaar geleden. Wel over vasthouden aan waarden die eeuwig zijn, die je vertaalt naar moderne politiek, naar solidariteit en gelijkheid." (DLA)