De Vlaamse regering is in crisis nadat minister Ingrid Lieten zware kritiek uitte op de beslissing om een milieuvergunning toe te kennen aan het winkelcomplex Uplace. Ook vader en zoon Tobback toonden zich in de media felle tegenstanders van Uplace.

De SP.A zorgt opnieuw voor een splijtzwam binnen de Vlaamse regering. 'SP.A is een onbetrouwbare partner geworden,' zegt Knack-directeur Rik Van Cauwelaert.

Er is grote onenigheid in de Vlaamse regering over Uplace. De uitval van minister Lieten naar minister Schauvliege valt niet in goede aarde bij de rest van de regering, en Vlaams minister-president Kris Peeters haalt op zijn beurt ongemeen hard uit naar minister Lieten. Kan dit politiek zonder gevolgen blijven?

Rik Van Cauwelaert: Binnen deze Vlaamse regering is de samenhang al langer zoek. De kloof tussen SP.A en N-VA wordt met de dag dieper. Dat minister-president Kris Peeters het wel kan vinden met zijn N-VA-ministers zorgt voor irritatie bij SP.A, dat heel zwak aan deze regering begon. Het uitvallen van Freya Van den Bossche bij het beging van de regeerperiode zorgde voor nogal wat verwarring. Minister Lieten beheerde op een gegeven moment zelfs twee kabinetten.

Bovendien is de SP.A-houding niet altijd even duidelijk. Nu eens is de partij voor de miserietaks, dan weer tegen. Aanvankelijk was SP.A voorstander van de Uplace-plannen, vandaag is de partij tegen. Sterker nog: minister Lieten had het over een onbegrijpelijke beslissing, Leuvens burgemeester Louis Tobback sprak van belangenvermenging.

Ondanks die zware beschuldigingen stelt SP.A de positie van CD&V- minister Schauvliege niet in vraag. In de SP.A-houding zit geen enkele lijn meer. De chef de file van SP.A in de regering, Freya Van den Bossche, blijft oorverdovend zwijgen.

SP.A is voor de andere coalitiepartijen in de Vlaamse regering een onbetrouwbare partner geworden.

Aan de beslissing over Uplace gingen jaren van voorbereiding, door de hele Vlaamse regering, vooraf. Vanwaar dan plots die heisa na de bekendmaking van de beslissing?

Rik Van Cauwelaert: De naderende gemeenteraadsverkiezingen zorgen kennelijk voor veel zenuwachtigheid bij de traditionele partijen. Wellicht is dat ook de verklaring voor dit incident.

Met notulen van beraadslagingen in de hand kan worden aangetoond dat het Uplace-project in de vorige regering al door SP.A werd gesteund. Ook de vorige SP.A-voorzitter, Caroline Gennez, gaf haar fiat voor dit winkelcomplex.

Belangrijk echter is het optreden van Leuvens burgemeester Louis Tobback. En bij SP.A kan je niet ongestraft Louis Tobback voor het hoofd stoten.

Tobbacks verzet tegen het Uplace-project is al langer bekend. Als burgemeester verdedigt hij de Leuvense middenstand, die ongetwijfeld, net als die van Vilvoorde en Mechelen, concurrentie zal ondervinden van het shopping center in Machelen. Bovendien draagt Tobback de regelneverige Vlaamse overheid al langer geen goed hart toe en dat laat hij ook graag merken.

Wat te denken van de positie van minister Lieten, die zich verzet tegen de inplanting van een winkelcomplex in Machelen maar tegelijkertijd lobbyt voor de bouw van een gelijkaardig winkelcomplex in Limburg? Rik Van Cauwelaert: Da's inderdaad eigenaardig. Want een megawinkelcentrum in Beringen heeft onvermijdelijk gevolgen voor de middenstand in Hasselt en Diest en zelfs die van Leuven. Sterker nog: de Limburgse Reconversie Maatschappij heeft voor het shopping center een subsidie klaar van maar even 15 miljoen euro . Da's een fors bedrag.

Het lijkt onduidelijk of Kris Peeters nog wel een meerderheid heeft. Zal de SP.A inbinden en zich excuseren of vallen de brokken niet meer te lijmen?

Rik Van Cauwelaert: SP.A zal zich niet excuseren. Maar de partij maakt de jongste dagen geen goede beurt. De ophef rond federaal vicepremier Johan Vande Lanotte heeft de partij, opnieuw beschadigd. Bovendien zit SP.A, net als de Franstalige zusterpartij PS, steeds meer verveeld met de federale saneringen die onvermijdelijk zijn en die vooral haar traditionele achterban het zwaarst zullen raken. De bijsturing of zelfs hervorming van het indexsysteem wordt onafwendbaar.

Minister-president Peeters zal de brokken wel moeten lijmen. Maar de scheuren blijven zichtbaar.

Een regeringscrisis vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is geen optie en SP.A zal, steeds nukkiger, opnieuw in de pas moeten lopen. (EE)

De Vlaamse regering is in crisis nadat minister Ingrid Lieten zware kritiek uitte op de beslissing om een milieuvergunning toe te kennen aan het winkelcomplex Uplace. Ook vader en zoon Tobback toonden zich in de media felle tegenstanders van Uplace. De SP.A zorgt opnieuw voor een splijtzwam binnen de Vlaamse regering. 'SP.A is een onbetrouwbare partner geworden,' zegt Knack-directeur Rik Van Cauwelaert.Er is grote onenigheid in de Vlaamse regering over Uplace. De uitval van minister Lieten naar minister Schauvliege valt niet in goede aarde bij de rest van de regering, en Vlaams minister-president Kris Peeters haalt op zijn beurt ongemeen hard uit naar minister Lieten. Kan dit politiek zonder gevolgen blijven? Rik Van Cauwelaert: Binnen deze Vlaamse regering is de samenhang al langer zoek. De kloof tussen SP.A en N-VA wordt met de dag dieper. Dat minister-president Kris Peeters het wel kan vinden met zijn N-VA-ministers zorgt voor irritatie bij SP.A, dat heel zwak aan deze regering begon. Het uitvallen van Freya Van den Bossche bij het beging van de regeerperiode zorgde voor nogal wat verwarring. Minister Lieten beheerde op een gegeven moment zelfs twee kabinetten. Bovendien is de SP.A-houding niet altijd even duidelijk. Nu eens is de partij voor de miserietaks, dan weer tegen. Aanvankelijk was SP.A voorstander van de Uplace-plannen, vandaag is de partij tegen. Sterker nog: minister Lieten had het over een onbegrijpelijke beslissing, Leuvens burgemeester Louis Tobback sprak van belangenvermenging. Ondanks die zware beschuldigingen stelt SP.A de positie van CD&V- minister Schauvliege niet in vraag. In de SP.A-houding zit geen enkele lijn meer. De chef de file van SP.A in de regering, Freya Van den Bossche, blijft oorverdovend zwijgen. SP.A is voor de andere coalitiepartijen in de Vlaamse regering een onbetrouwbare partner geworden. Aan de beslissing over Uplace gingen jaren van voorbereiding, door de hele Vlaamse regering, vooraf. Vanwaar dan plots die heisa na de bekendmaking van de beslissing? Rik Van Cauwelaert: De naderende gemeenteraadsverkiezingen zorgen kennelijk voor veel zenuwachtigheid bij de traditionele partijen. Wellicht is dat ook de verklaring voor dit incident. Met notulen van beraadslagingen in de hand kan worden aangetoond dat het Uplace-project in de vorige regering al door SP.A werd gesteund. Ook de vorige SP.A-voorzitter, Caroline Gennez, gaf haar fiat voor dit winkelcomplex. Belangrijk echter is het optreden van Leuvens burgemeester Louis Tobback. En bij SP.A kan je niet ongestraft Louis Tobback voor het hoofd stoten. Tobbacks verzet tegen het Uplace-project is al langer bekend. Als burgemeester verdedigt hij de Leuvense middenstand, die ongetwijfeld, net als die van Vilvoorde en Mechelen, concurrentie zal ondervinden van het shopping center in Machelen. Bovendien draagt Tobback de regelneverige Vlaamse overheid al langer geen goed hart toe en dat laat hij ook graag merken. Wat te denken van de positie van minister Lieten, die zich verzet tegen de inplanting van een winkelcomplex in Machelen maar tegelijkertijd lobbyt voor de bouw van een gelijkaardig winkelcomplex in Limburg? Rik Van Cauwelaert: Da's inderdaad eigenaardig. Want een megawinkelcentrum in Beringen heeft onvermijdelijk gevolgen voor de middenstand in Hasselt en Diest en zelfs die van Leuven. Sterker nog: de Limburgse Reconversie Maatschappij heeft voor het shopping center een subsidie klaar van maar even 15 miljoen euro . Da's een fors bedrag. Het lijkt onduidelijk of Kris Peeters nog wel een meerderheid heeft. Zal de SP.A inbinden en zich excuseren of vallen de brokken niet meer te lijmen?Rik Van Cauwelaert: SP.A zal zich niet excuseren. Maar de partij maakt de jongste dagen geen goede beurt. De ophef rond federaal vicepremier Johan Vande Lanotte heeft de partij, opnieuw beschadigd. Bovendien zit SP.A, net als de Franstalige zusterpartij PS, steeds meer verveeld met de federale saneringen die onvermijdelijk zijn en die vooral haar traditionele achterban het zwaarst zullen raken. De bijsturing of zelfs hervorming van het indexsysteem wordt onafwendbaar. Minister-president Peeters zal de brokken wel moeten lijmen. Maar de scheuren blijven zichtbaar. Een regeringscrisis vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is geen optie en SP.A zal, steeds nukkiger, opnieuw in de pas moeten lopen. (EE)