Brusselse bedrijven zijn verplicht een contract af te sluiten voor het ophalen van hun afval afkomstig van hun activiteiten. Zij kunnen dus geen gebruik maken van de reguliere gratis afvalophaling. Het contract moet afgesloten worden bij het Agentschap Net Brussel of bij een privébedrijf. Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor de controle ervan. Maar dat gebeurt volgens Jef Van Damme weinig efficiënt: "Leefmilieu Brussel werkt blind. Zij weten niet welke bedrijven een contract hebben. Er zijn ook maar drie inspecteurs. Die schrijven lukraak bedrijven aan en kunnen pas na een heen-en-weer spel overgaan tot een controle ter plaatse. Dat is kafkaiaans, het lijkt wel of men de inspiratie heeft gehaald bij het gezelschapsspel zeeslag". Uit het antwoord blijft dat maar 61 procent van de gecontroleerde bedrijven een contract heeft en ze zijn zelden in orde. De afgelopen drie jaar zijn 2.023 bedrijven aangeschreven. Er volgde er 1.919 waarschuwingen en ingebrekestellingen. Toch werden er maar twee boetes uitgeschreven. "Brussel telt bijna 95.000 ondernemingen. Toch controleert men er maar een 700 per jaar, waarvan een groot deel dus geen contract blijkt te hebben. Met andere woorden, het gewest loopt hier enorm veel inkomsten mis. Volgens het Rekenhof komt men elk jaar de helft tekort van de geraamde 46 miljoen euro die men zou moeten verdienen", stelt Van Damme. Zijn fractiegenote Elke Roex gaat een voorstel indienen om de controles aan te passen. Ze wil dat de Brusselse overheid labels uitreikt die de bedrijven en zelfstandigen moeten afficheren op een zichtbare plaats. Zo weet de overheid wie er een afvalophaalcontract heeft en kunnen de ophaaldiensten en controleurs nagaan of het bedrijf over een contract beschikt. Roex verwijst naar het stickersysteem van het Voedselagentschap, dat heel goed functioneert. "Bedrijven zullen hun plichten inzake afvalverwerking niet meer kunnen ontlopen", maakt Roex zich sterk. (Belga)

Brusselse bedrijven zijn verplicht een contract af te sluiten voor het ophalen van hun afval afkomstig van hun activiteiten. Zij kunnen dus geen gebruik maken van de reguliere gratis afvalophaling. Het contract moet afgesloten worden bij het Agentschap Net Brussel of bij een privébedrijf. Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor de controle ervan. Maar dat gebeurt volgens Jef Van Damme weinig efficiënt: "Leefmilieu Brussel werkt blind. Zij weten niet welke bedrijven een contract hebben. Er zijn ook maar drie inspecteurs. Die schrijven lukraak bedrijven aan en kunnen pas na een heen-en-weer spel overgaan tot een controle ter plaatse. Dat is kafkaiaans, het lijkt wel of men de inspiratie heeft gehaald bij het gezelschapsspel zeeslag". Uit het antwoord blijft dat maar 61 procent van de gecontroleerde bedrijven een contract heeft en ze zijn zelden in orde. De afgelopen drie jaar zijn 2.023 bedrijven aangeschreven. Er volgde er 1.919 waarschuwingen en ingebrekestellingen. Toch werden er maar twee boetes uitgeschreven. "Brussel telt bijna 95.000 ondernemingen. Toch controleert men er maar een 700 per jaar, waarvan een groot deel dus geen contract blijkt te hebben. Met andere woorden, het gewest loopt hier enorm veel inkomsten mis. Volgens het Rekenhof komt men elk jaar de helft tekort van de geraamde 46 miljoen euro die men zou moeten verdienen", stelt Van Damme. Zijn fractiegenote Elke Roex gaat een voorstel indienen om de controles aan te passen. Ze wil dat de Brusselse overheid labels uitreikt die de bedrijven en zelfstandigen moeten afficheren op een zichtbare plaats. Zo weet de overheid wie er een afvalophaalcontract heeft en kunnen de ophaaldiensten en controleurs nagaan of het bedrijf over een contract beschikt. Roex verwijst naar het stickersysteem van het Voedselagentschap, dat heel goed functioneert. "Bedrijven zullen hun plichten inzake afvalverwerking niet meer kunnen ontlopen", maakt Roex zich sterk. (Belga)