Momenteel is 50 kilometer per uur de norm in de bebouwde kom, een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur geldt als de uitzondering. Maar Bex en Lambrecht willen die aanpak nu omdraaien. In hun voorstel wordt in Vlaamse gemeenten standaard een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur gehanteerd in de bebouwde kom. Het blijft dan wel mogelijk om die limiet op te trekken naar 50 kilometer per uur, als er bijvoorbeeld afgescheiden fietspaden zijn.

'Dit kan een stap zijn naar meer verkeersveilige dorps- en stadskernen', zegt Lambrecht. 'Nog te vaak zijn zwakke weggebruikers de eerste slachtoffers bij ongevallen. Door de zone 30 uit te breiden naar alle bebouwde kommen daalt de kans op ernstige ongevallen aanzienlijk.' 'Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) legt de verantwoordelijkheid om een zone 30 in te voeren bij de gemeenten. Maar zo gaat het te traag, en vaak werkt haar administratie tegen', zegt Bex. 'Ook in ons voorstel blijven de gemeentebesturen aan zet, maar we draaien de logica om. Vijftig kilometer per uur kan alleen nog waar het veilig is.'

Momenteel is 50 kilometer per uur de norm in de bebouwde kom, een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur geldt als de uitzondering. Maar Bex en Lambrecht willen die aanpak nu omdraaien. In hun voorstel wordt in Vlaamse gemeenten standaard een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur gehanteerd in de bebouwde kom. Het blijft dan wel mogelijk om die limiet op te trekken naar 50 kilometer per uur, als er bijvoorbeeld afgescheiden fietspaden zijn. 'Dit kan een stap zijn naar meer verkeersveilige dorps- en stadskernen', zegt Lambrecht. 'Nog te vaak zijn zwakke weggebruikers de eerste slachtoffers bij ongevallen. Door de zone 30 uit te breiden naar alle bebouwde kommen daalt de kans op ernstige ongevallen aanzienlijk.' 'Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) legt de verantwoordelijkheid om een zone 30 in te voeren bij de gemeenten. Maar zo gaat het te traag, en vaak werkt haar administratie tegen', zegt Bex. 'Ook in ons voorstel blijven de gemeentebesturen aan zet, maar we draaien de logica om. Vijftig kilometer per uur kan alleen nog waar het veilig is.'