De koerswijziging is een onderdeel van de nieuwe beginselverklaring die SP.A-voorzitter Bruno Tobback woensdag 27 maart presenteert. Een belangrijk onderdeel daarvan is een duidelijk standpunt over 'uiterlijke tekenen van levensbeschouwelijke aard'. Zeg maar: 'de hoofddoek'.

Nieuw is dat de Vlaamse socialisten geen heil meer zien in een hoofddoekenverbod, wat nochtans jarenlang het standpunt was van de Antwerpse ex-burgemeester Patrick Janssens. Uitgerekend op aangeven van de nieuwe nummer één van SP.A Antwerpen, Yasmine Kherbache, kiezen de Vlaamse socialisten voor een andere aanpak. Ze draaien de oude methode-Janssens om.

Kherbache: 'Geen lange lijst meer van welke kledij niet gedragen mag worden. Zulk een negatieve dresscode werkt contraproductief. We moeten het personeel juist duidelijk maken welke kledij we voor welke functie wél gepast vinden.' En daarbij wil de SP.A een levensbeschouwelijk element zoals de hoofddoek (of het keppeltje, of een kruis) dus niet meer principieel weren.

Vadermoord van Tobback
Tobback liet de ontwerpteksten afgelopen maandag op het partijbureau goedkeuren. Daarbij verklaarde hij dat dit 'zijn vadermoord' was: hij wil dat de socialisten zich uitspreken over dat waarover ze volgens vorige partijvoorzitters als Johan Vande Lanotte, Steve Stevaert of Patrick Janssens vooral moesten zwijgen: fiscaliteit, gelijkheid en diversiteit. Het door het SP.A-bureau goedgekeurde voorstel wordt de volgende maanden besproken in alle afdelingen. Begin juni volgt dan een congres waarop de nieuwe beginselverklaring definitief goedgekeurd wordt.
Het vernieuwde standpunt over de hoofddoek belooft intern tot pittige discussies te leiden. Niet, zoals soms gesuggereerd wordt, omdat dit 'Gent' en 'Antwerpen' nog meer tegenover elkaar zou zetten - sinds het aantreden van Kherbache is dat voorbij. Zelfs tijdens de campagne van Patrick Janssens was al te merken, zij het aarzelend, dat het strikte hoofddoekenverbod steeds meer weerstand opriep, en niet alleen bij allochtonen.

Maar het is niet omdat veel potentiële SP.A-kiezers problemen hadden met het hoofddoekenverbod, dat de SP.A-leden zo denken. Ook Yasmine Kherbache geeft toe dat het een kwestie zal zijn van 'zorgvuldig uitleggen. Bij de Vlaamse socialisten leeft namelijk ook een sterke laïcistische traditie. Die bepleit het verbod op het dragen van uiterlijke religieuze symbolen door overheidspersoneel een logisch gevolg van het, jawel, heilige principe van de scheiding van Kerk en Staat. Dat bleek ook tijdens de voorbereidende fase: de SP.A-top zelf heeft er maanden over gedaan om over dit standpunt op één lijn te komen. Maar die is er nu dus wel. (WP)

De koerswijziging is een onderdeel van de nieuwe beginselverklaring die SP.A-voorzitter Bruno Tobback woensdag 27 maart presenteert. Een belangrijk onderdeel daarvan is een duidelijk standpunt over 'uiterlijke tekenen van levensbeschouwelijke aard'. Zeg maar: 'de hoofddoek'. Nieuw is dat de Vlaamse socialisten geen heil meer zien in een hoofddoekenverbod, wat nochtans jarenlang het standpunt was van de Antwerpse ex-burgemeester Patrick Janssens. Uitgerekend op aangeven van de nieuwe nummer één van SP.A Antwerpen, Yasmine Kherbache, kiezen de Vlaamse socialisten voor een andere aanpak. Ze draaien de oude methode-Janssens om. Kherbache: 'Geen lange lijst meer van welke kledij niet gedragen mag worden. Zulk een negatieve dresscode werkt contraproductief. We moeten het personeel juist duidelijk maken welke kledij we voor welke functie wél gepast vinden.' En daarbij wil de SP.A een levensbeschouwelijk element zoals de hoofddoek (of het keppeltje, of een kruis) dus niet meer principieel weren. Vadermoord van Tobback Tobback liet de ontwerpteksten afgelopen maandag op het partijbureau goedkeuren. Daarbij verklaarde hij dat dit 'zijn vadermoord' was: hij wil dat de socialisten zich uitspreken over dat waarover ze volgens vorige partijvoorzitters als Johan Vande Lanotte, Steve Stevaert of Patrick Janssens vooral moesten zwijgen: fiscaliteit, gelijkheid en diversiteit. Het door het SP.A-bureau goedgekeurde voorstel wordt de volgende maanden besproken in alle afdelingen. Begin juni volgt dan een congres waarop de nieuwe beginselverklaring definitief goedgekeurd wordt. Het vernieuwde standpunt over de hoofddoek belooft intern tot pittige discussies te leiden. Niet, zoals soms gesuggereerd wordt, omdat dit 'Gent' en 'Antwerpen' nog meer tegenover elkaar zou zetten - sinds het aantreden van Kherbache is dat voorbij. Zelfs tijdens de campagne van Patrick Janssens was al te merken, zij het aarzelend, dat het strikte hoofddoekenverbod steeds meer weerstand opriep, en niet alleen bij allochtonen. Maar het is niet omdat veel potentiële SP.A-kiezers problemen hadden met het hoofddoekenverbod, dat de SP.A-leden zo denken. Ook Yasmine Kherbache geeft toe dat het een kwestie zal zijn van 'zorgvuldig uitleggen. Bij de Vlaamse socialisten leeft namelijk ook een sterke laïcistische traditie. Die bepleit het verbod op het dragen van uiterlijke religieuze symbolen door overheidspersoneel een logisch gevolg van het, jawel, heilige principe van de scheiding van Kerk en Staat. Dat bleek ook tijdens de voorbereidende fase: de SP.A-top zelf heeft er maanden over gedaan om over dit standpunt op één lijn te komen. Maar die is er nu dus wel. (WP)