De Vlaamse regering schrapt de terugbetaling van het woon-werkverkeer voor personeelsleden van de hogescholen. Dat doet ze na een recent arrest van de Raad van State. Volgens Caroline Gennez (SP.A), die de beslissing van de regering in het programmadecreet terugvond, komen de hoger onderwijsinstellingen nu voor een pijnlijke keuze te staan: ofwel komen ze hun engagementen tegenover hun personeel niet langer na, ofwel gaan ze gedwongen over tot bijkomende personeelsbesparingen.

Terwijl de Vlaamse universiteiten elk jaar zo'n 5 miljoen euro besteden aan de vergoeding van het woon-werkverkeer van hun werknemers, is het de Vlaamse overheid die het woon-werkverkeer voor het personeel van de hogescholen betaalt. In februari noemde de Raad van State dit echter discriminerend.

Beursstudenten

Om de gelaakte ongelijkheid weg te werken, heeft de regering beslist om de tegemoetkoming inzake woon-werkverkeer aan de hogescholen de schrappen, meldt Caroline Gennez van oppositiepartij SP.A. 'Ter compensatie krijgen de hogescholen extra geld onder vorm van een verhoogde wegingsfactor voor beursstudenten. De Raad van State stelt hier terecht vragen bij: waarom zouden hogescholen voor dezelfde soort beursstudent meer toelage krijgen?'

Door de toelage te schrappen stelt de Vlaamse regering de hogescholen voor een moeilijke keuze, zegt Gennez. 'Ofwel besluiten zij door uitblijven van specifieke financiering dat zij hun afspraken ten aanzien van het personeel in deze niet kunnen nakomen, ofwel worden zij gedwongen tot bijkomende personeelsbesparingen.'

Hete aardappel doorschuiven

'Beetje bij beetje wordt duidelijk dat minister Crevits de hete aardappel doorschuift naar de onderwijsactoren onder het mom van meer vrijheid en minder regels', hekelt ze. 'En in één ruk wordt door deze besparing het beleid van de Vlaamse regering inzake woon-werkverkeer bijgesteld. Volgt binnenkort ook het leerplichtonderwijs?' (Belga/AVE)

De Vlaamse regering schrapt de terugbetaling van het woon-werkverkeer voor personeelsleden van de hogescholen. Dat doet ze na een recent arrest van de Raad van State. Volgens Caroline Gennez (SP.A), die de beslissing van de regering in het programmadecreet terugvond, komen de hoger onderwijsinstellingen nu voor een pijnlijke keuze te staan: ofwel komen ze hun engagementen tegenover hun personeel niet langer na, ofwel gaan ze gedwongen over tot bijkomende personeelsbesparingen.Terwijl de Vlaamse universiteiten elk jaar zo'n 5 miljoen euro besteden aan de vergoeding van het woon-werkverkeer van hun werknemers, is het de Vlaamse overheid die het woon-werkverkeer voor het personeel van de hogescholen betaalt. In februari noemde de Raad van State dit echter discriminerend.Om de gelaakte ongelijkheid weg te werken, heeft de regering beslist om de tegemoetkoming inzake woon-werkverkeer aan de hogescholen de schrappen, meldt Caroline Gennez van oppositiepartij SP.A. 'Ter compensatie krijgen de hogescholen extra geld onder vorm van een verhoogde wegingsfactor voor beursstudenten. De Raad van State stelt hier terecht vragen bij: waarom zouden hogescholen voor dezelfde soort beursstudent meer toelage krijgen?'Door de toelage te schrappen stelt de Vlaamse regering de hogescholen voor een moeilijke keuze, zegt Gennez. 'Ofwel besluiten zij door uitblijven van specifieke financiering dat zij hun afspraken ten aanzien van het personeel in deze niet kunnen nakomen, ofwel worden zij gedwongen tot bijkomende personeelsbesparingen.' 'Beetje bij beetje wordt duidelijk dat minister Crevits de hete aardappel doorschuift naar de onderwijsactoren onder het mom van meer vrijheid en minder regels', hekelt ze. 'En in één ruk wordt door deze besparing het beleid van de Vlaamse regering inzake woon-werkverkeer bijgesteld. Volgt binnenkort ook het leerplichtonderwijs?' (Belga/AVE)