Nog twee weken en het nieuwe schooljaar gaat van start. Maar hoewel verschillende internationale teksten en de Grondwet de gratis toegang tot onderwijs garanderen, is de realiteit vandaag anders. De gemiddelde kost van een schooljaar loopt op tot 308 euro in het kleuteronderwijs, 400 euro in de lagere school en zelfs 1.287 euro in het secundair onderwijs, aldus de Gezinsbond en Test-Aankoop. Dat niet-gratis onderwijs is voor sommige families een zware last om te dragen. De organisaties plaatsen vraagtekens bij de pedagogische meerwaarde van vele dure schoolreizen. Ze kaarten bovendien aan dat de grote verschillen in bijdragen tussen scholen met zich meebrengen dat leerlingen met beperkte financiële mogelijkheden eigenlijk geen vrije keuze hebben.

Gratis leerplichtonderwijs

De organisaties vragen dat alles in het werk zou worden gesteld om naar gratis onderwijs te evolueren. In Vlaanderen bestaat er al een decreet dat scholen verbiedt kosten gelieerd aan schoolmateriaal aan de ouders aan te rekenen. In een petitie, die terug te vinden is op www.klaarvoorschool.be, vragen ze dat ook in Wallonië en Brussel eenzelfde initiatief wordt genomen. In het verlengde daarvan moet er ook in het secundair onderwijs een maximumfactuur komen, en dat als eerste stap richting gratis leerplichtonderwijs. Schoolmateriaal en didactisch ondersteuningsmateriaal moet gratis ter beschikking worden gesteld van leerlingen, net als buitenschoolse activiteiten met pedagogische inhoud. Daarnaast ijveren de organisaties voor een maximumfactuur voor schoolreizen, en willen ze dat de tarieven voor voor- en naschoolse opvang en de schoolmaaltijden worden berekend in functie van het inkomen van de ouders.

Op dezelfde website kunnen zowel leden als niet-leden van Test-Aankoop zich inschrijven voor een groepsaankoop die de consumentenorganisatie in het leven riep voor 55 schoolartikelen. De actie loopt tot 30 september. Dan wordt ook de petitie afgesloten.

SP.A: 'Besparingen terugschroeven en invoeren van maximumfactuur'

De oppositie is niet verbaasd door de cijfers. 'Eens te meer blijkt dat de besparingen van de Vlaamse regering het onderwijs onbetaalbaar maken voor veel kinderen, hun ouders en nu zelfs hun leraren. Vorig jaar heeft minister Crevits elke leerling in het secundair onderwijs 117 euro afgepakt', zeggen de Vlaamse parlementsleden Caroline Gennez en Steve Vandenberghe van SP.A. 'Een zoveelste besparing op de kap van altijd weer dezelfde gezinnen. De gevolgen worden nu zichtbaar: de schoolfacturen voor de ouders lopen ongezien hoog op en leraars moeten uit eigen zak bijpassen om schoolmateriaal te kopen. Betaalbaar en goed onderwijs is een basisvereiste om alle kinderen in Vlaanderen op weg te zetten naar een goede job. Deze regering speelt met de toekomst van onze kinderen.'

Daarom herhaalt sp.a haar oproep om de besparingen in het onderwijs terug te schroeven en een maximumfactuur in te voeren in het secundair onderwijs.

(Belga/RR/JH)

Nog twee weken en het nieuwe schooljaar gaat van start. Maar hoewel verschillende internationale teksten en de Grondwet de gratis toegang tot onderwijs garanderen, is de realiteit vandaag anders. De gemiddelde kost van een schooljaar loopt op tot 308 euro in het kleuteronderwijs, 400 euro in de lagere school en zelfs 1.287 euro in het secundair onderwijs, aldus de Gezinsbond en Test-Aankoop. Dat niet-gratis onderwijs is voor sommige families een zware last om te dragen. De organisaties plaatsen vraagtekens bij de pedagogische meerwaarde van vele dure schoolreizen. Ze kaarten bovendien aan dat de grote verschillen in bijdragen tussen scholen met zich meebrengen dat leerlingen met beperkte financiële mogelijkheden eigenlijk geen vrije keuze hebben. De organisaties vragen dat alles in het werk zou worden gesteld om naar gratis onderwijs te evolueren. In Vlaanderen bestaat er al een decreet dat scholen verbiedt kosten gelieerd aan schoolmateriaal aan de ouders aan te rekenen. In een petitie, die terug te vinden is op www.klaarvoorschool.be, vragen ze dat ook in Wallonië en Brussel eenzelfde initiatief wordt genomen. In het verlengde daarvan moet er ook in het secundair onderwijs een maximumfactuur komen, en dat als eerste stap richting gratis leerplichtonderwijs. Schoolmateriaal en didactisch ondersteuningsmateriaal moet gratis ter beschikking worden gesteld van leerlingen, net als buitenschoolse activiteiten met pedagogische inhoud. Daarnaast ijveren de organisaties voor een maximumfactuur voor schoolreizen, en willen ze dat de tarieven voor voor- en naschoolse opvang en de schoolmaaltijden worden berekend in functie van het inkomen van de ouders. Op dezelfde website kunnen zowel leden als niet-leden van Test-Aankoop zich inschrijven voor een groepsaankoop die de consumentenorganisatie in het leven riep voor 55 schoolartikelen. De actie loopt tot 30 september. Dan wordt ook de petitie afgesloten.De oppositie is niet verbaasd door de cijfers. 'Eens te meer blijkt dat de besparingen van de Vlaamse regering het onderwijs onbetaalbaar maken voor veel kinderen, hun ouders en nu zelfs hun leraren. Vorig jaar heeft minister Crevits elke leerling in het secundair onderwijs 117 euro afgepakt', zeggen de Vlaamse parlementsleden Caroline Gennez en Steve Vandenberghe van SP.A. 'Een zoveelste besparing op de kap van altijd weer dezelfde gezinnen. De gevolgen worden nu zichtbaar: de schoolfacturen voor de ouders lopen ongezien hoog op en leraars moeten uit eigen zak bijpassen om schoolmateriaal te kopen. Betaalbaar en goed onderwijs is een basisvereiste om alle kinderen in Vlaanderen op weg te zetten naar een goede job. Deze regering speelt met de toekomst van onze kinderen.' Daarom herhaalt sp.a haar oproep om de besparingen in het onderwijs terug te schroeven en een maximumfactuur in te voeren in het secundair onderwijs.(Belga/RR/JH)