Het voorstel is slecht nieuws voor onder meer Renaat Landuyt (Brugge), Hans Bonte (Vilvoorde) en Peter Vanvelthoven (Lommel). Zij cumuleren vandaag hun burgemeestersambt met een parlementair mandaat. Volgens het artikel dat Crombez in de partijstatuten wil laten opnemen, is een zitje in het Europees Parlement, Kamer, Senaat of Vlaams Parlement onverenigbaar met een functie als burgemeester, schepen of voorzitter van het OCMW. Daar zijn wel wat uitzonderingen op. Als de lokale partijafdeling dat met een tweederdemeerderheid vraagt, kan het partijbureau een uitzondering toestaan voor burgemeesters in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners en voor schepenen en OCMW-voorzitters in gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. De sp.a-voorzitter wil op die manier zo veel mogelijk partijleden bij de macht betrekken en meer jong talent een kans geven. Het voorstel zal op het partijcongres van 5 juni worden gestemd. (Belga)

Het voorstel is slecht nieuws voor onder meer Renaat Landuyt (Brugge), Hans Bonte (Vilvoorde) en Peter Vanvelthoven (Lommel). Zij cumuleren vandaag hun burgemeestersambt met een parlementair mandaat. Volgens het artikel dat Crombez in de partijstatuten wil laten opnemen, is een zitje in het Europees Parlement, Kamer, Senaat of Vlaams Parlement onverenigbaar met een functie als burgemeester, schepen of voorzitter van het OCMW. Daar zijn wel wat uitzonderingen op. Als de lokale partijafdeling dat met een tweederdemeerderheid vraagt, kan het partijbureau een uitzondering toestaan voor burgemeesters in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners en voor schepenen en OCMW-voorzitters in gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. De sp.a-voorzitter wil op die manier zo veel mogelijk partijleden bij de macht betrekken en meer jong talent een kans geven. Het voorstel zal op het partijcongres van 5 juni worden gestemd. (Belga)