De oproep van SOS Kinderdorpen komt er op de Internationale Dag van de Mentale Gezondheid. "Een erkenningsplek creëren betekent dat we als samenleving de moed tonen om te luisteren naar al die ongehoorde noodkreten, naar al die pijnlijke verhalen. En die erkenning is een belangrijke stap voor iedereen die als kind mishandeld, verwaarloosd of misbruikt werd. Daarom pleiten we voor de oprichting van een fysiek monument, net zoals dat ook al bestaat voor de terreuraanslagen van 22 maart", zegt Hilde Boeykens van SOS Kinderdorpen. "Een formele plek die ook door overheid en samenleving erkend is, waar overlevers naartoe kunnen en hun ervaringen een plek krijgen, waar ze ervaringen van andere overlevers kunnen ontdekken, waar ze inspiratie of zelfs concrete hulp vinden." Vorig jaar ontvingen de vertrouwenscentra kindermishandeling 7.164 nieuwe meldingen, waarbij 9.311 minderjarigen betrokken waren. Voor ruim duizend onder hen werd er ook al vóór 2020 een melding gemaakt. Zulke ervaringen hebben een invloed op zowat elk aspect van het leven van kinderen en jongeren, klinkt het. En dat kan hen tot diep in hun volwassen leven parten spelen, soms zelfs tientallen jaren na de feiten. Volgens kinderpsychiater Eva Kestens is er door de chronische stress van een trauma zelfs een verhoogd risico op fysieke aandoeningen zoals hart- en vaatziekten of kanker. Wegens de coronacrisis is de aandacht voor mentaal welzijn toegenomen. "We willen het momentum gebruiken om nu ook deze vergeten groep kinderen uit de schaduw te halen", zegt Boeykens. (Belga)

De oproep van SOS Kinderdorpen komt er op de Internationale Dag van de Mentale Gezondheid. "Een erkenningsplek creëren betekent dat we als samenleving de moed tonen om te luisteren naar al die ongehoorde noodkreten, naar al die pijnlijke verhalen. En die erkenning is een belangrijke stap voor iedereen die als kind mishandeld, verwaarloosd of misbruikt werd. Daarom pleiten we voor de oprichting van een fysiek monument, net zoals dat ook al bestaat voor de terreuraanslagen van 22 maart", zegt Hilde Boeykens van SOS Kinderdorpen. "Een formele plek die ook door overheid en samenleving erkend is, waar overlevers naartoe kunnen en hun ervaringen een plek krijgen, waar ze ervaringen van andere overlevers kunnen ontdekken, waar ze inspiratie of zelfs concrete hulp vinden." Vorig jaar ontvingen de vertrouwenscentra kindermishandeling 7.164 nieuwe meldingen, waarbij 9.311 minderjarigen betrokken waren. Voor ruim duizend onder hen werd er ook al vóór 2020 een melding gemaakt. Zulke ervaringen hebben een invloed op zowat elk aspect van het leven van kinderen en jongeren, klinkt het. En dat kan hen tot diep in hun volwassen leven parten spelen, soms zelfs tientallen jaren na de feiten. Volgens kinderpsychiater Eva Kestens is er door de chronische stress van een trauma zelfs een verhoogd risico op fysieke aandoeningen zoals hart- en vaatziekten of kanker. Wegens de coronacrisis is de aandacht voor mentaal welzijn toegenomen. "We willen het momentum gebruiken om nu ook deze vergeten groep kinderen uit de schaduw te halen", zegt Boeykens. (Belga)