Wilmès blikte in de Kamer terug op de Europese top van 20 en 21 februari, waar de Europese staatshoofden en regeringsleiders er niet in geslaagd zijn een compromis te vinden over de Europese meerjarenbegroting 2021-2027. Europese Raadsvoorzitter Charles Michel had in de aanloop naar de top een voorstel neergelegd voor een begroting van 1,074 procent. Maar volgens de N-VA zou zo'n budget te groot zijn.

Premier Wilmès had eerder al berekend dat België, in vergelijking met de huidige situatie, elk jaar 1,14 miljard euro per jaar extra aan de EU zou moeten bijdragen als Michels voorstel zou worden aangenomen.

'De factuur van 1,2 miljard euro is onbetaalbaar! De N-VA kiest voor een efficiëntere en zuinigere EU', vatte Kamerlid Sander Loones de kritiek van zijn partij samen.

'Sommigen', zo antwoordde Wilmès in de commissie Europese Aangelegenheden, 'pleiten voor een begroting van 1,05 procent maar willen tegelijk meer middelen voor onderzoek en innovatie, voor digitalisering, voor migratiebeleid, en voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 'Ook een begroting van 1,05 procent zal België elk jaar 1 miljard euro meer kosten. Dat is 146 miljoen euro minder dan in het voorstel van de voorzitter. Elke centiem telt, maar kan men met deze cijfers echt spreken van een zuinige politiek?'

Met haar meerjarenbegroting wil de EU het gat opvangen dat de brexit geslagen heeft, maar tegelijk voldoende geld voorzien voor haar traditionele landbouw- en cohesiebeleid, en voor nieuwe prioriteiten als het klimaat, digitale zaken, migratie en defensie. De Europese Commissie had een begroting van 1,11 procent voorgesteld, het Europees Parlement een van 1,3 procent. Ondanks een relatief bescheiden budget van 1,074 procent was het voorstel van Michel met name voor de vier 'zuinige' landen Nederland, Zweden, Oostenrijk en Denemarken onaanvaardbaar.

Sander Loones heeft de indruk dat Michel met zijn voorstel, en meer bepaald met de erin voorziene landbouwsubsidies, de steun van de Oost-Europese lidstaten wil afkopen. Loones vindt dat er bespaard kan worden op de subsidies voor groot agro-industriële bedrijven, zodat 'onze' boeren gevrijwaard kunnen blijven.

Wilmès blikte in de Kamer terug op de Europese top van 20 en 21 februari, waar de Europese staatshoofden en regeringsleiders er niet in geslaagd zijn een compromis te vinden over de Europese meerjarenbegroting 2021-2027. Europese Raadsvoorzitter Charles Michel had in de aanloop naar de top een voorstel neergelegd voor een begroting van 1,074 procent. Maar volgens de N-VA zou zo'n budget te groot zijn. Premier Wilmès had eerder al berekend dat België, in vergelijking met de huidige situatie, elk jaar 1,14 miljard euro per jaar extra aan de EU zou moeten bijdragen als Michels voorstel zou worden aangenomen. 'De factuur van 1,2 miljard euro is onbetaalbaar! De N-VA kiest voor een efficiëntere en zuinigere EU', vatte Kamerlid Sander Loones de kritiek van zijn partij samen. 'Sommigen', zo antwoordde Wilmès in de commissie Europese Aangelegenheden, 'pleiten voor een begroting van 1,05 procent maar willen tegelijk meer middelen voor onderzoek en innovatie, voor digitalisering, voor migratiebeleid, en voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 'Ook een begroting van 1,05 procent zal België elk jaar 1 miljard euro meer kosten. Dat is 146 miljoen euro minder dan in het voorstel van de voorzitter. Elke centiem telt, maar kan men met deze cijfers echt spreken van een zuinige politiek?' Met haar meerjarenbegroting wil de EU het gat opvangen dat de brexit geslagen heeft, maar tegelijk voldoende geld voorzien voor haar traditionele landbouw- en cohesiebeleid, en voor nieuwe prioriteiten als het klimaat, digitale zaken, migratie en defensie. De Europese Commissie had een begroting van 1,11 procent voorgesteld, het Europees Parlement een van 1,3 procent. Ondanks een relatief bescheiden budget van 1,074 procent was het voorstel van Michel met name voor de vier 'zuinige' landen Nederland, Zweden, Oostenrijk en Denemarken onaanvaardbaar. Sander Loones heeft de indruk dat Michel met zijn voorstel, en meer bepaald met de erin voorziene landbouwsubsidies, de steun van de Oost-Europese lidstaten wil afkopen. Loones vindt dat er bespaard kan worden op de subsidies voor groot agro-industriële bedrijven, zodat 'onze' boeren gevrijwaard kunnen blijven.