De minister, niet zolang geleden de eerste vrouwelijke premier van het land, houdt er niet van geïnterviewd te worden, ze geeft niet vaak interviews, maar af en toe hoort het bij de baan. Ze is tijdens het gesprek, schrijft De Zondag, charmant maar behoedzaam.

Zal ze het nieuwe regime in Afghanistan officieel erkennen? wil De Zondag weten.

Wilmès: 'We zullen sowieso "een" relatie onderhouden met het regime. Ten eerste om operationele redenen: om de mensen die daar nog zijn, te kunnen laten vertrekken. Welke relatie het wordt op lange termijn, zal afhangen van de daden op vlak van mensenrechten, vrouwenrechten, humanitaire toegang, enzovoort. Een moreel kompas is belangrijk in de politiek.'

Er moeten, preciseert ze, nog 480 mensen 'die onder onze bescherming vallen' uit Kaboel overgebracht worden naar België.

'China mag geen voorbeeld zijn'

China houdt minder rekening met mensenrechten.

'China heeft een eigen visie. Zij vinden mensenrechten geen universele waarden, wij wel. Zij vinden dat interne politiek. Maar China mag geen voorbeeld zijn voor ons.'

'Twee: de Europese Unie moet sterker worden op internationaal vlak. Vandaag staan we niet sterk genoeg tegenover bijvoorbeeld China. Omdat we te weinig met één stem spreken. China heeft dat goed begrepen en probeert de Europese landen tegen elkaar uit te spelen.'

Europa is niet in staat om met één stem te spreken, werpt De Zondag tegen.

'Ik ga niet akkoord. We tonen in Afghanistan dat het wél kan. Maar het gebeurt niet genoeg. We moeten ook assertiever durven optreden, ook tegenover China. Europa moet verenigd zijn, zelfverzekerd én vasthouden aan zijn fundamentele waarden. Als dat lukt, zal het automatisch macht uitstralen. Europa heeft de omvang en het economisch gewicht om tegenover de andere grote spelers te staan.'

De America First-lijn van Biden leert haar het volgende: 'De Europese Unie moet een onafhankelijke grootmacht zijn.'

Coronapas?

Op binnenlands niveau lijkt haar partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez zich niet goed te voelen in een regering met socialisten.

Wilmès: 'Wij zijn een loyale partner. We zijn in de regering gestapt om het regeerakkoord uit te voeren en de legislatuur uit te doen. Dat is nog altijd onze ambitie. Los daarvan: debat is noodzakelijk in een democratie. Een voorzitter moet kunnen zeggen waar zijn partij voor staat. We moeten wel allemaal koelbloedig blijven en ervoor zorgen dat de regering kan blijven samenwerken. Dat is belangrijk. Het land moet opnieuw opgebouwd worden na een zware gezondheidscrisis.'

Is ze voorstanders van de invoering van een coronapas? 'Dat zal nog eens grondig besproken moeten worden. De gewesten hebben de mogelijkheid gekregen om het in te voeren. Brussel is dat van plan. Als we dat invoeren, dan moeten we heel goed beseffen waarom. Doen we dat om de vrijheid te beperken van mensen die niet gevaccineerd zijn? Dan zeg ik neen. Of is het een effectief middel om de viruscirculatie tegen te gaan? Als het de hele gemeenschap ten goede komt, dan is het wel bespreekbaar. We moeten wel zeker zijn van de effectiviteit. Mijn partij is principieel tegen passen en controles, maar we beseffen tegelijk dat de epidemie niet voorbij is'.

Lees in De Zondag het volledige interview, met onder meer vragen rond 11 september, terrorisme, autocratie in opmars, en de verschillen tussen een premier en een vakminister.

De minister, niet zolang geleden de eerste vrouwelijke premier van het land, houdt er niet van geïnterviewd te worden, ze geeft niet vaak interviews, maar af en toe hoort het bij de baan. Ze is tijdens het gesprek, schrijft De Zondag, charmant maar behoedzaam.Zal ze het nieuwe regime in Afghanistan officieel erkennen? wil De Zondag weten. Wilmès: 'We zullen sowieso "een" relatie onderhouden met het regime. Ten eerste om operationele redenen: om de mensen die daar nog zijn, te kunnen laten vertrekken. Welke relatie het wordt op lange termijn, zal afhangen van de daden op vlak van mensenrechten, vrouwenrechten, humanitaire toegang, enzovoort. Een moreel kompas is belangrijk in de politiek.'Er moeten, preciseert ze, nog 480 mensen 'die onder onze bescherming vallen' uit Kaboel overgebracht worden naar België.China houdt minder rekening met mensenrechten.'China heeft een eigen visie. Zij vinden mensenrechten geen universele waarden, wij wel. Zij vinden dat interne politiek. Maar China mag geen voorbeeld zijn voor ons.''Twee: de Europese Unie moet sterker worden op internationaal vlak. Vandaag staan we niet sterk genoeg tegenover bijvoorbeeld China. Omdat we te weinig met één stem spreken. China heeft dat goed begrepen en probeert de Europese landen tegen elkaar uit te spelen.'Europa is niet in staat om met één stem te spreken, werpt De Zondag tegen.'Ik ga niet akkoord. We tonen in Afghanistan dat het wél kan. Maar het gebeurt niet genoeg. We moeten ook assertiever durven optreden, ook tegenover China. Europa moet verenigd zijn, zelfverzekerd én vasthouden aan zijn fundamentele waarden. Als dat lukt, zal het automatisch macht uitstralen. Europa heeft de omvang en het economisch gewicht om tegenover de andere grote spelers te staan.' De America First-lijn van Biden leert haar het volgende: 'De Europese Unie moet een onafhankelijke grootmacht zijn.'Op binnenlands niveau lijkt haar partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez zich niet goed te voelen in een regering met socialisten. Wilmès: 'Wij zijn een loyale partner. We zijn in de regering gestapt om het regeerakkoord uit te voeren en de legislatuur uit te doen. Dat is nog altijd onze ambitie. Los daarvan: debat is noodzakelijk in een democratie. Een voorzitter moet kunnen zeggen waar zijn partij voor staat. We moeten wel allemaal koelbloedig blijven en ervoor zorgen dat de regering kan blijven samenwerken. Dat is belangrijk. Het land moet opnieuw opgebouwd worden na een zware gezondheidscrisis.'Is ze voorstanders van de invoering van een coronapas? 'Dat zal nog eens grondig besproken moeten worden. De gewesten hebben de mogelijkheid gekregen om het in te voeren. Brussel is dat van plan. Als we dat invoeren, dan moeten we heel goed beseffen waarom. Doen we dat om de vrijheid te beperken van mensen die niet gevaccineerd zijn? Dan zeg ik neen. Of is het een effectief middel om de viruscirculatie tegen te gaan? Als het de hele gemeenschap ten goede komt, dan is het wel bespreekbaar. We moeten wel zeker zijn van de effectiviteit. Mijn partij is principieel tegen passen en controles, maar we beseffen tegelijk dat de epidemie niet voorbij is'.Lees in De Zondag het volledige interview, met onder meer vragen rond 11 september, terrorisme, autocratie in opmars, en de verschillen tussen een premier en een vakminister.