"Europa heeft alle instrumenten van oude marktbescherming losgelaten, maar is vergeten een nieuw kader te creëren dat de markt corrigeert als die niet werkt", stelt Sonja De Becker. Ze wijst ook op de grote impact van de Ruslandboycot. "Onze boeren betalen cash de prijs van een politieke beslissing, en dat is onaanvaardbaar voor ons."

Worden de boeren in de steek gelaten door Europa?

Het landbouwbeleid faalt, ja. Dat is destijds opgericht met twee doelstellingen. Eén: het voorzien van voldoende en betaalbaar voedsel voor de consument. Daar is men in geslaagd. En twee: het verzekeren van een redelijk inkomen voor de producent. Daar slaagt men niet meer in.

Vandaag is de melkprijs historisch laag. Is dat een gevolg van het afschaffen van de quota vorig jaar?

Dat is één aspect. Al willen wij niet terug naar de tijd van de quota. Een ander aspect is de sputterende wereldeconomie. De vraag vanuit China valt daardoor lager uit dan verwacht. Ook de Ruslandboycot heeft een grote impact.

Wat vindt u van het debat over een totaalverbod op het onverdoofd slachten van dieren?

Kijk, onverdoofd slachten heeft verhoogd dierenleed tot gevolg. Dat moet vermeden worden. Daarom zijn wij voorstander van een totaalverbod zonder uitzonderingen. Dat moet wel op Europees niveau geregeld worden. Als je dat enkel in Vlaanderen invoert, snij je in je eigen vel. Je zet je eigen economie buitenspel en je stimuleert transport van dieren naar buurlanden die onverdoofd slachten wel toelaten. Net zoals landbouw in hoofdzaak een Europese bevoegdheid is, zou ook dierenwelzijn dat moeten zijn. Ik vind trouwens ook dat de consument het recht heeft te weten of het vlees dat hij koopt afkomstig is van dieren die verdoofd geslacht zijn of niet. Dat label mag gerust op de verpakkingen.

Is de Vlaamse bemiddelaar op dit thema, uw voorganger Piet Vanthemsche, al langsgekomen?

Nog niet. Ik heb begrepen dat hij na het Offerfeest zijn werkzaamheden zou starten. Ons standpunt neemt trouwens niet weg dat wij ook voorstander zijn van een hernieuwde dialoog met de religieuze gemeenschappen. Een akkoord met hen zou de beste oplossing zijn.

De jacht, ook een vorm van onverdoofd slachten, zou ook wel eens in het vizier kunnen komen.

Er zijn wat dat betreft al maatregelen genomen om praktijken die niet oké zijn, aan banden te leggen. Maar wij zijn niet de belangenorganisatie van de jagers.

(De Zondag / Paul Cobbaert)

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

GAIA hekelt "hypocriet" standpunt voor Europees verbod onverdoofd slachten

Dierenrechtenorganisatie GAIA is niet te spreken over de uitspraken van Boerenbond-voorzitster Sonja De Becker over onverdoofd slachten. De Boerenbond is zogezegd ook voor een totaalverbod op onverdoofd slachten, maar dat moet volgens de landbouwersorganisatie Europees geregeld worden. "Tegen de wil in van 85 procent van de Vlamingen wil Boerenbond geen verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen, tenzij zo'n verbod Europees opgelegd wordt en voor de hele EU geldt. Dat is pas hypocrisie", reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch in een persbericht.

"Sonja De Becker weet zeer goed dat zo'n Europees verbod dat geldt voor 28 (straks 27) EU-lidstaten, volstrekt utopisch is en er nooit zal komen." Het is volgens GAIA de klassieke strategie van Boerenbond om de vis te verdrinken in nagenoeg elk dierenwelzijndossier. "Telkens wanneer een dierenwelzijnprobleem de een of andere tak van de veehouderij aanbelangt, opent Boerenbond zijn Europese paraplu." "Door te pleiten voor een totaal onrealistisch, want onhaalbaar, Europees verbod op onverdoofd ritueel slachten, speelt Boerenbond - als twee handen op één buik - sluw in de kaart van de ultraconservatieve tegenstanders van een Vlaams verbod", stelt Michel Vandenbosch.

"Europa heeft alle instrumenten van oude marktbescherming losgelaten, maar is vergeten een nieuw kader te creëren dat de markt corrigeert als die niet werkt", stelt Sonja De Becker. Ze wijst ook op de grote impact van de Ruslandboycot. "Onze boeren betalen cash de prijs van een politieke beslissing, en dat is onaanvaardbaar voor ons." Worden de boeren in de steek gelaten door Europa?Het landbouwbeleid faalt, ja. Dat is destijds opgericht met twee doelstellingen. Eén: het voorzien van voldoende en betaalbaar voedsel voor de consument. Daar is men in geslaagd. En twee: het verzekeren van een redelijk inkomen voor de producent. Daar slaagt men niet meer in.Vandaag is de melkprijs historisch laag. Is dat een gevolg van het afschaffen van de quota vorig jaar?Dat is één aspect. Al willen wij niet terug naar de tijd van de quota. Een ander aspect is de sputterende wereldeconomie. De vraag vanuit China valt daardoor lager uit dan verwacht. Ook de Ruslandboycot heeft een grote impact.Wat vindt u van het debat over een totaalverbod op het onverdoofd slachten van dieren?Kijk, onverdoofd slachten heeft verhoogd dierenleed tot gevolg. Dat moet vermeden worden. Daarom zijn wij voorstander van een totaalverbod zonder uitzonderingen. Dat moet wel op Europees niveau geregeld worden. Als je dat enkel in Vlaanderen invoert, snij je in je eigen vel. Je zet je eigen economie buitenspel en je stimuleert transport van dieren naar buurlanden die onverdoofd slachten wel toelaten. Net zoals landbouw in hoofdzaak een Europese bevoegdheid is, zou ook dierenwelzijn dat moeten zijn. Ik vind trouwens ook dat de consument het recht heeft te weten of het vlees dat hij koopt afkomstig is van dieren die verdoofd geslacht zijn of niet. Dat label mag gerust op de verpakkingen.Is de Vlaamse bemiddelaar op dit thema, uw voorganger Piet Vanthemsche, al langsgekomen?Nog niet. Ik heb begrepen dat hij na het Offerfeest zijn werkzaamheden zou starten. Ons standpunt neemt trouwens niet weg dat wij ook voorstander zijn van een hernieuwde dialoog met de religieuze gemeenschappen. Een akkoord met hen zou de beste oplossing zijn.De jacht, ook een vorm van onverdoofd slachten, zou ook wel eens in het vizier kunnen komen.Er zijn wat dat betreft al maatregelen genomen om praktijken die niet oké zijn, aan banden te leggen. Maar wij zijn niet de belangenorganisatie van de jagers.(De Zondag / Paul Cobbaert)