De huidige stemcomputers worden in principe maar één keer meer gebruikt. Na de verkiezingen van 2024 loopt het contract af en komen er nieuwe computers in de plaats. Volgens Somers zal daarbij bijzondere aandacht gaan naar de veiligheid en de bescherming tegen onder meer hackers.

In het regeerakkoord werd al overeengekomen om werk te maken van een verdere digitalisering van de kiesprocedure. 'Er moet gewerkt worden aan de integratie van de privacyregels en de digitalisering van de kandidaatstelling en aangifte van de verkiezingsuitgaven. Veiligheid en vereenvoudiging zijn hierbij de sleutelwoorden. Tegen eind 2022 moet het ontwerpdecreet voor een vernieuwde kiesregelgeving klaar zijn.'

Somers maakt zich sterk dat ook de huidige computers nog veilig genoeg zijn voor 2024: 'Het digitale stemproces verloopt totaal geïsoleerd en onze stemcomputers zijn niet verbonden met een netwerk. Ze hebben geen intern geheugen en kunnen dus geen gemanipuleerde software opslaan. Bovendien zijn er allerlei unieke versleutelingen waarbij elke wijziging detecteerbaar is.'

De huidige stemcomputers worden in principe maar één keer meer gebruikt. Na de verkiezingen van 2024 loopt het contract af en komen er nieuwe computers in de plaats. Volgens Somers zal daarbij bijzondere aandacht gaan naar de veiligheid en de bescherming tegen onder meer hackers. In het regeerakkoord werd al overeengekomen om werk te maken van een verdere digitalisering van de kiesprocedure. 'Er moet gewerkt worden aan de integratie van de privacyregels en de digitalisering van de kandidaatstelling en aangifte van de verkiezingsuitgaven. Veiligheid en vereenvoudiging zijn hierbij de sleutelwoorden. Tegen eind 2022 moet het ontwerpdecreet voor een vernieuwde kiesregelgeving klaar zijn.'Somers maakt zich sterk dat ook de huidige computers nog veilig genoeg zijn voor 2024: 'Het digitale stemproces verloopt totaal geïsoleerd en onze stemcomputers zijn niet verbonden met een netwerk. Ze hebben geen intern geheugen en kunnen dus geen gemanipuleerde software opslaan. Bovendien zijn er allerlei unieke versleutelingen waarbij elke wijziging detecteerbaar is.'