Uit de cijfers voor 2019 blijkt dat de dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering op alle vlakken is toegenomen. Zo is het aantal inburgeringscontracten gestegen naar 16.510 (+7 procent), het aantal cursisten voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie naar 13.112 (+8 procent) en het aantal uitgereikte inburgeringsattesten naar 11.159 (+3 procent). Die cijfers komen in de buurt van het recordjaar 2016, toen de verhoogde instroom van nieuwkomers zorgde voor een piek in alle cijfers. Maar uit de cijfers blijkt ook dat er een probleem is met de cursussen Maatschappelijke Oriëntatie (MO). De cursus MO is het lessenpakket dat een nieuwkomer krijgt om meer te leren over leven en werken in Vlaanderen. Die cursussen MO worden gegeven in de moedertaal of in een contacttaal. Het grootste deel van de 13.112 cursisten in 2019 volgde de opleiding in het Arabisch (3.421),Engels (2.258) of Frans (1.561), maar er waren ook cursussen in het Grieks (17), Tibetaans (26) en Urdu (30). Over het al dan niet bestaan van wachtlijsten bij het Agentschap is de voorbije jaren herhaaldelijk en fel gediscussieerd. Er was ook jarenlang onduidelijkheid over de cijfers. In ieder geval blijkt uit het jaarverslag van 2019 dat er een grote kloof bestaat tussen het aantal cursisten en het aantal beschikbare cursusplaatsen. Zo spreekt het rapport van een "vermoedelijk" tekort van 3.800 cursusplaatsen in 2019. "Volgens de huidige prognoses en simulaties ligt de termijn voor het wegwerken van het tekort aan cursusplaatsen op twee jaar. Meer concreet de afbouw van de achterstand in 2020 en 2021 met telkens plus minus 4.700 cursusplaatsen", zo staat in het rapport. Het agentschap heeft intussen in overleg met Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) een actieplan opgesteld dat "de kloof tussen het aantal nodige en aangeboden cursusplaatsen wil wegwerken". Zo is het onder meer de bedoeling om het aantal cursusplaatsen te verhogen door lesgevers meer cursussen te laten geven, de capaciteiten van de klassen uit te breiden, cursussen te digitaliseren en om de cursussen op een meer efficiënte manier te organiseren. (Belga)

Uit de cijfers voor 2019 blijkt dat de dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering op alle vlakken is toegenomen. Zo is het aantal inburgeringscontracten gestegen naar 16.510 (+7 procent), het aantal cursisten voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie naar 13.112 (+8 procent) en het aantal uitgereikte inburgeringsattesten naar 11.159 (+3 procent). Die cijfers komen in de buurt van het recordjaar 2016, toen de verhoogde instroom van nieuwkomers zorgde voor een piek in alle cijfers. Maar uit de cijfers blijkt ook dat er een probleem is met de cursussen Maatschappelijke Oriëntatie (MO). De cursus MO is het lessenpakket dat een nieuwkomer krijgt om meer te leren over leven en werken in Vlaanderen. Die cursussen MO worden gegeven in de moedertaal of in een contacttaal. Het grootste deel van de 13.112 cursisten in 2019 volgde de opleiding in het Arabisch (3.421),Engels (2.258) of Frans (1.561), maar er waren ook cursussen in het Grieks (17), Tibetaans (26) en Urdu (30). Over het al dan niet bestaan van wachtlijsten bij het Agentschap is de voorbije jaren herhaaldelijk en fel gediscussieerd. Er was ook jarenlang onduidelijkheid over de cijfers. In ieder geval blijkt uit het jaarverslag van 2019 dat er een grote kloof bestaat tussen het aantal cursisten en het aantal beschikbare cursusplaatsen. Zo spreekt het rapport van een "vermoedelijk" tekort van 3.800 cursusplaatsen in 2019. "Volgens de huidige prognoses en simulaties ligt de termijn voor het wegwerken van het tekort aan cursusplaatsen op twee jaar. Meer concreet de afbouw van de achterstand in 2020 en 2021 met telkens plus minus 4.700 cursusplaatsen", zo staat in het rapport. Het agentschap heeft intussen in overleg met Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) een actieplan opgesteld dat "de kloof tussen het aantal nodige en aangeboden cursusplaatsen wil wegwerken". Zo is het onder meer de bedoeling om het aantal cursusplaatsen te verhogen door lesgevers meer cursussen te laten geven, de capaciteiten van de klassen uit te breiden, cursussen te digitaliseren en om de cursussen op een meer efficiënte manier te organiseren. (Belga)