Het dossier van De Koepel sleept al langer aan. De moskee werd in 2011 door de Vlaamse regering erkend. Maar begin 2021 stelde het Agentschap Binnenlands Bestuur vast dat de moskee haar erkenningsverplichtingen niet nakomt. Zo zijn er nooit jaarrekeningen neergelegd. Evenmin zijn er de afgelopen jaren verkiezingen gehouden voor de raad van bestuur, waardoor er ook geen inzicht is in wie de moskee bestuurt. Er is ook nooit transparantie geweest over de imams die actief waren in de moskee.

Volgens minister Somers is het duidelijk dat de moskee haar verplichtingen niet nakomt. 'Met De Koepel was er geen constructieve relatie, zelfs geen contact. In maart is de moskee dan ook op mijn vraag officieel in gebreke gesteld en hebben we hen aangemaand om zich in regel te stellen. De Koepel heeft hier zelfs niet op gereageerd, wat veelzeggend is. Toen hebben wij de opheffingsprocedure opgestart, ook daarop kwam geen reactie', legt de Vlaamse minister uit.

Na adviezen van de stad en de provincie heeft minister Somers daarom maandag beslist de erkenning van de moskee in te trekken.Na de Pakistaanse moskee in Antwerpen is De Koepel de tweede moskee die deze legislatuur haar erkenning verliest. De procedure tot intrekking van de erkenning werd voor de zomer al opgestart en gebeurde dus nog op basis van het huidige decreet. Het nieuwe erkenningsdecreet werd al goedgekeurd in de commissie en wordt woensdag naar alle waarschijnlijkheid definitief goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Dankzij het nieuwe decreet zullen voor het eerst sinds 2017 opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkend kunnen worden.

Het dossier van De Koepel sleept al langer aan. De moskee werd in 2011 door de Vlaamse regering erkend. Maar begin 2021 stelde het Agentschap Binnenlands Bestuur vast dat de moskee haar erkenningsverplichtingen niet nakomt. Zo zijn er nooit jaarrekeningen neergelegd. Evenmin zijn er de afgelopen jaren verkiezingen gehouden voor de raad van bestuur, waardoor er ook geen inzicht is in wie de moskee bestuurt. Er is ook nooit transparantie geweest over de imams die actief waren in de moskee. Volgens minister Somers is het duidelijk dat de moskee haar verplichtingen niet nakomt. 'Met De Koepel was er geen constructieve relatie, zelfs geen contact. In maart is de moskee dan ook op mijn vraag officieel in gebreke gesteld en hebben we hen aangemaand om zich in regel te stellen. De Koepel heeft hier zelfs niet op gereageerd, wat veelzeggend is. Toen hebben wij de opheffingsprocedure opgestart, ook daarop kwam geen reactie', legt de Vlaamse minister uit. Na adviezen van de stad en de provincie heeft minister Somers daarom maandag beslist de erkenning van de moskee in te trekken.Na de Pakistaanse moskee in Antwerpen is De Koepel de tweede moskee die deze legislatuur haar erkenning verliest. De procedure tot intrekking van de erkenning werd voor de zomer al opgestart en gebeurde dus nog op basis van het huidige decreet. Het nieuwe erkenningsdecreet werd al goedgekeurd in de commissie en wordt woensdag naar alle waarschijnlijkheid definitief goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Dankzij het nieuwe decreet zullen voor het eerst sinds 2017 opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkend kunnen worden.