Somers verwijst in zijn reactie naar een actieplan dat in december 2016 nog door het stadsbestuur gelanceerd werd en bedoeld is om de strijd tegen seksuele intimidatie in Mechelen op te voeren. "In het tiende actiepunt engageert het parket van de procureur des Konings zich om ketengericht mee te werken in de aanpak van seksueel geweld", stelt hij. "Het actieplan is voor mij een absolute prioriteit en een middel om efficiënt te werken tegen elke vorm van seksueel geweld, genderdiscriminatie en intimidatie. Op dit vlak willen wij een zero-tolerancebeleid voeren." De politie was na de feiten snel ter plaatse en kon vier verdachten identificeren, maar de parketmagistraat besliste om hen te laten beschikken en het verhoor conform Salduz 3 later te organiseren, vervolgt Somers. "Dit is niet het lik-op-stuk-beleid dat wij in ons actieplan samen met het parket hebben afgesproken en gecommuniceerd", vindt hij. "Voor mij is dit een totaal verkeerd signaal naar slachtoffers, daders en omstaanders, de drie doelgroepen uit ons actieplan. Het parket had hier kunnen beslissen om de verdachten wel onmiddellijk te verhoren. Dat dit niet is gebeurd, is een gemiste kans." Somers kondigt aan de procureur in de loop van de komende dagen over de kwestie aan te spreken. (Belga)

Somers verwijst in zijn reactie naar een actieplan dat in december 2016 nog door het stadsbestuur gelanceerd werd en bedoeld is om de strijd tegen seksuele intimidatie in Mechelen op te voeren. "In het tiende actiepunt engageert het parket van de procureur des Konings zich om ketengericht mee te werken in de aanpak van seksueel geweld", stelt hij. "Het actieplan is voor mij een absolute prioriteit en een middel om efficiënt te werken tegen elke vorm van seksueel geweld, genderdiscriminatie en intimidatie. Op dit vlak willen wij een zero-tolerancebeleid voeren." De politie was na de feiten snel ter plaatse en kon vier verdachten identificeren, maar de parketmagistraat besliste om hen te laten beschikken en het verhoor conform Salduz 3 later te organiseren, vervolgt Somers. "Dit is niet het lik-op-stuk-beleid dat wij in ons actieplan samen met het parket hebben afgesproken en gecommuniceerd", vindt hij. "Voor mij is dit een totaal verkeerd signaal naar slachtoffers, daders en omstaanders, de drie doelgroepen uit ons actieplan. Het parket had hier kunnen beslissen om de verdachten wel onmiddellijk te verhoren. Dat dit niet is gebeurd, is een gemiste kans." Somers kondigt aan de procureur in de loop van de komende dagen over de kwestie aan te spreken. (Belga)