De coronacrisis zorgt voor een versnelde digitalisering van het Vlaamse inburgeringsbeleid. Omdat klassieke inburgeringslessen momenteel niet kunnen, worden die lessen zoveel mogelijk digitaal gegeven. Maar omdat niet alle nieuwkomers beschikken over een laptop, tablet of smartphone voorziet Vlaams minister van Samenleven Bart Somers nu een investering in 1.000 Chromebooks. Dat zijn eenvoudige en snelle laptops die wereldwijd in schoolcontext worden gebruikt. "Deze coronacrisis mag geen excuus zijn om onze inburgeringscursussen on hold te zetten. Integendeel, we schakelen een versnelling hoger op vlak van digitalisering. Deze investering is een noodzakelijke voorafname op de globale upgrade waarbij we het inburgeringsbeleid moderniseren en performanter maken." De Chromebooks worden uitgeleend aan de inburgeraars die niet beschikken over digitale middelen. Voor een beperkt aantal Chromebooks wordt ook een databundel voorzien. Deze toestellen worden ingezet voor de meest kwetsbare inburgeraars die in hun omgeving ook geen wifi-netwerk beschikbaar hebben. De Chromebooks blijven eigendom van het Agentschap Integratie en Inburgering en komen na de cursus Maatschappelijke Oriëntatie terug in het uitleensysteem. Zo'n cursus duurt gemiddeld 2 à 3 maanden. (Belga)

De coronacrisis zorgt voor een versnelde digitalisering van het Vlaamse inburgeringsbeleid. Omdat klassieke inburgeringslessen momenteel niet kunnen, worden die lessen zoveel mogelijk digitaal gegeven. Maar omdat niet alle nieuwkomers beschikken over een laptop, tablet of smartphone voorziet Vlaams minister van Samenleven Bart Somers nu een investering in 1.000 Chromebooks. Dat zijn eenvoudige en snelle laptops die wereldwijd in schoolcontext worden gebruikt. "Deze coronacrisis mag geen excuus zijn om onze inburgeringscursussen on hold te zetten. Integendeel, we schakelen een versnelling hoger op vlak van digitalisering. Deze investering is een noodzakelijke voorafname op de globale upgrade waarbij we het inburgeringsbeleid moderniseren en performanter maken." De Chromebooks worden uitgeleend aan de inburgeraars die niet beschikken over digitale middelen. Voor een beperkt aantal Chromebooks wordt ook een databundel voorzien. Deze toestellen worden ingezet voor de meest kwetsbare inburgeraars die in hun omgeving ook geen wifi-netwerk beschikbaar hebben. De Chromebooks blijven eigendom van het Agentschap Integratie en Inburgering en komen na de cursus Maatschappelijke Oriëntatie terug in het uitleensysteem. Zo'n cursus duurt gemiddeld 2 à 3 maanden. (Belga)