De minister was uitgenodigd om de eerstejaarsstudenten politieke wetenschappen het openingscollege te geven van het vak 'Politieke actualiteit'. Hij spitste zijn lezing toe op de nood aan een nieuwe politiek, met de stad als oplossing. Dat Somers al jaar en dag de plak zwaait in Mechelen, is wellicht niet vreemd aan die - ietwat provocerende - stelling. De liberale viceminister-president doorspekte zijn lezing dan ook met voorbeelden uit zijn thuisstad. Hij zette de lokale besturen tegenover het huidige politieke bestel, dat vandaag bijvoorbeeld op federaal niveau niet in staat is een regering te vormen of de grote uitdagingen die zich aandienen, op te lossen. Volgens Somers zijn de lokale besturen het best geschikt om problemen aan te pakken. Een voordeel van de gemeenten is dat ze horizontaler werken - zoals een netwerk - dan het federale of gewestelijke niveau. Bovendien gaan ze pragmatischer te werk en werken ze systeemdoorbrekend. Dat laatste zie je bijvoorbeeld bij de vorming van lokale lijsten, over partijgrenzen heen. "De lokale besturen springen in het gat waar de andere overheden falen", aldus Somers. In die zin mag het ook niet verbazen dat de liberale minister er voorstander van is de lokale besturen meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden te geven. Al merkt hij daarbij wel op dat diezelfde besturen vandaag eigenlijk te klein zijn. "Het vertrouwen in politici is het grootst op het lokale niveau", aldus nog Somers, al waarschuwde hij wel dat je nu eenmaal niet alles kan doorschuiven. Zoniet dreigen er andere problemen op te duiken. (Belga)

De minister was uitgenodigd om de eerstejaarsstudenten politieke wetenschappen het openingscollege te geven van het vak 'Politieke actualiteit'. Hij spitste zijn lezing toe op de nood aan een nieuwe politiek, met de stad als oplossing. Dat Somers al jaar en dag de plak zwaait in Mechelen, is wellicht niet vreemd aan die - ietwat provocerende - stelling. De liberale viceminister-president doorspekte zijn lezing dan ook met voorbeelden uit zijn thuisstad. Hij zette de lokale besturen tegenover het huidige politieke bestel, dat vandaag bijvoorbeeld op federaal niveau niet in staat is een regering te vormen of de grote uitdagingen die zich aandienen, op te lossen. Volgens Somers zijn de lokale besturen het best geschikt om problemen aan te pakken. Een voordeel van de gemeenten is dat ze horizontaler werken - zoals een netwerk - dan het federale of gewestelijke niveau. Bovendien gaan ze pragmatischer te werk en werken ze systeemdoorbrekend. Dat laatste zie je bijvoorbeeld bij de vorming van lokale lijsten, over partijgrenzen heen. "De lokale besturen springen in het gat waar de andere overheden falen", aldus Somers. In die zin mag het ook niet verbazen dat de liberale minister er voorstander van is de lokale besturen meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden te geven. Al merkt hij daarbij wel op dat diezelfde besturen vandaag eigenlijk te klein zijn. "Het vertrouwen in politici is het grootst op het lokale niveau", aldus nog Somers, al waarschuwde hij wel dat je nu eenmaal niet alles kan doorschuiven. Zoniet dreigen er andere problemen op te duiken. (Belga)