België had sinds 1 januari dit jaar 25 netwerken van ziekenhuizen moeten hebben. In werkelijkheid hebben alleen de ziekenhuizen in Wallonië zich op die manier georganiseerd, Vlaanderen en het Brusselse Gewest nog niet. De bedoeling van de netwerken is het zorgaanbod te optimaliseren door gespecialiseerde zorg bij bepaalde ziekenhuizen te centraliseren. Solidaris erkent dat "de centralisering van gespecialiseerde diensten besparingen mogelijk zal maken en een betere zorgkwaliteit aan de patiënt kan bieden". Maar volgens een studie van het ziekenfonds op basis van gegevens van 2018 kan de toename van de transporten tussen ziekenhuizen een belangrijk meerkost voor de patiënt teweegbrengen. "De factuur (...) kan tot ruim 2.000 euro per transfer oplopen", preciseert Solidaris. Het ziekenfonds voegt eraan toe dat bijna één patiënt op de vijf (17 procent) meer dan één keer per jaar overgebracht moet worden. Mensen die medisch in een kwetsbare toestand zijn of het financieel moeilijk hebben, moeten daar niet voor opdraaien, meent Solidaris. De vervoerskosten zouden ten laste van de ziekteverzekering moeten zijn in de mate dat ze het gevolg zijn van de hervorming van het ziekenhuislandschap. (Belga)

België had sinds 1 januari dit jaar 25 netwerken van ziekenhuizen moeten hebben. In werkelijkheid hebben alleen de ziekenhuizen in Wallonië zich op die manier georganiseerd, Vlaanderen en het Brusselse Gewest nog niet. De bedoeling van de netwerken is het zorgaanbod te optimaliseren door gespecialiseerde zorg bij bepaalde ziekenhuizen te centraliseren. Solidaris erkent dat "de centralisering van gespecialiseerde diensten besparingen mogelijk zal maken en een betere zorgkwaliteit aan de patiënt kan bieden". Maar volgens een studie van het ziekenfonds op basis van gegevens van 2018 kan de toename van de transporten tussen ziekenhuizen een belangrijk meerkost voor de patiënt teweegbrengen. "De factuur (...) kan tot ruim 2.000 euro per transfer oplopen", preciseert Solidaris. Het ziekenfonds voegt eraan toe dat bijna één patiënt op de vijf (17 procent) meer dan één keer per jaar overgebracht moet worden. Mensen die medisch in een kwetsbare toestand zijn of het financieel moeilijk hebben, moeten daar niet voor opdraaien, meent Solidaris. De vervoerskosten zouden ten laste van de ziekteverzekering moeten zijn in de mate dat ze het gevolg zijn van de hervorming van het ziekenhuislandschap. (Belga)