Na de Soedanese identificatiemissie in ons land zijn verschillende Soedanese migranten die hier geen asiel hebben aangevraagd, uitgewezen. Ze wachten in een gesloten centrum op hun repatriëring. Maar omdat de regering heeft beslist om uitwijzingen voorlopig op te schorten na getuigenissen van foltering door het regime in Khartoem, wordt niemand teruggestuurd tot het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) de zaak heeft kunnen onderzoeken. Het resultaat wordt ten vroegste eind deze maand verwacht.

Gevolg: Soedanezen die al langer opgesloten zitten, kunnen in principe vrijkomen. Dat komt omdat het Europees mensenrechtenverdrag een 'redelijke termijn' voorschrijft waarbinnen de uitwijzing moet gebeuren, legt professor Dirk Vanheule (UA) uit. Anders wordt de vasthouding willekeurig, en dat mag volgens het EVRM niet.

Vijf maanden

In de Belgische wetgeving is dat als volgt vertaald: migranten mogen in totaal niet langer dan vijf maanden worden vastgehouden vooraleer ze gerepatrieerd worden. Wie dus langer dan vijf maanden opgesloten blijft, kan argumenteren dat de redelijke termijn is overschreden en komt in aanmerking voor vrijlating. Concreet is dat dus vooral het geval voor Soedanezen die al maanden vastzitten.

'Ik zou niet zover gaan om te stellen dat alle Soedanezen moeten worden vrijgelaten: vraag zal zijn hoe lang ze reeds vast zitten, welke stappen zijn gezet en of nog binnen een redelijke termijn een verwijdering mogelijk is', zegt Vanheule. 'Maar voor mensen die al maanden vastzitten (..), kan worden geargumenteerd dat gelet op het moratorium dat door de regering zelf is afgekondigd, een verwijdering binnen redelijke termijn niet meer mogelijk is.'

Ook de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) denkt dat de meeste Soedanezen niet meer lang in de gesloten centra kunnen blijven, al gaat de instantie wel in beroep tegen de vrijlating van een Soedanees door de Brusselse raadkamer, zegt woordvoerder Geert Devulder in De Morgen.

In totaal zitten 35 Soedanezen in een gesloten centrum in ons land. Volgens DVZ zijn er sinds de identificatiemissie afgelopen najaar tien vrijgelaten. Drie anderen hebben een erkenning als vluchteling gekregen.

Na de Soedanese identificatiemissie in ons land zijn verschillende Soedanese migranten die hier geen asiel hebben aangevraagd, uitgewezen. Ze wachten in een gesloten centrum op hun repatriëring. Maar omdat de regering heeft beslist om uitwijzingen voorlopig op te schorten na getuigenissen van foltering door het regime in Khartoem, wordt niemand teruggestuurd tot het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) de zaak heeft kunnen onderzoeken. Het resultaat wordt ten vroegste eind deze maand verwacht.Gevolg: Soedanezen die al langer opgesloten zitten, kunnen in principe vrijkomen. Dat komt omdat het Europees mensenrechtenverdrag een 'redelijke termijn' voorschrijft waarbinnen de uitwijzing moet gebeuren, legt professor Dirk Vanheule (UA) uit. Anders wordt de vasthouding willekeurig, en dat mag volgens het EVRM niet. In de Belgische wetgeving is dat als volgt vertaald: migranten mogen in totaal niet langer dan vijf maanden worden vastgehouden vooraleer ze gerepatrieerd worden. Wie dus langer dan vijf maanden opgesloten blijft, kan argumenteren dat de redelijke termijn is overschreden en komt in aanmerking voor vrijlating. Concreet is dat dus vooral het geval voor Soedanezen die al maanden vastzitten. 'Ik zou niet zover gaan om te stellen dat alle Soedanezen moeten worden vrijgelaten: vraag zal zijn hoe lang ze reeds vast zitten, welke stappen zijn gezet en of nog binnen een redelijke termijn een verwijdering mogelijk is', zegt Vanheule. 'Maar voor mensen die al maanden vastzitten (..), kan worden geargumenteerd dat gelet op het moratorium dat door de regering zelf is afgekondigd, een verwijdering binnen redelijke termijn niet meer mogelijk is.' Ook de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) denkt dat de meeste Soedanezen niet meer lang in de gesloten centra kunnen blijven, al gaat de instantie wel in beroep tegen de vrijlating van een Soedanees door de Brusselse raadkamer, zegt woordvoerder Geert Devulder in De Morgen. In totaal zitten 35 Soedanezen in een gesloten centrum in ons land. Volgens DVZ zijn er sinds de identificatiemissie afgelopen najaar tien vrijgelaten. Drie anderen hebben een erkenning als vluchteling gekregen.