De kamer van inbeschuldigingstelling van het Brusselse hof van beroep heeft de vrijlating bevestigd van een Soedanees die in een gesloten opvangcentrum zit met het oog op zijn uitwijzing naar Soedan. Dat schrijft BX1 en het nieuws wordt bevestigd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Die stapt naar het Hof van Cassatie tegen het arrest.

Volgens BX1 besliste de kamer van inbeschuldigingstelling om de Soedanees vrij te laten omdat er onvoldoende werd nagegaan of de vluchteling een reëel risico loopt om in zijn land het slachtoffer te worden van folteringen of onmenselijke behandeling.

'Het arrest bevestigt dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet de nodige informatie heeft geverifieerd over de huidige situatie in Soedan, in tegenstelling tot wat de premier een paar dagen geleden verklaarde', zegt de advocaat van de Soedanees, meester Guillaume Lys, aan Belga.

'Wat belangrijk is aan deze beslissing, is dat de rechters wijzen op een gebrek aan voorzichtigheid bij de Dienst Vreemdelingenzaken en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken bij het regelen van de Soedanese dossiers', aldus de advocaat. 'Er is namelijk een risico op foltering en onmenselijke behandelingen bij een terugkeer naar Soedan.'

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft kennis genomen van het arrest, en stapt naar het Hof van Cassatie. 'We menen dat de beslissing van de rechtbank niet overeenkomt met beslissingen van andere rechters in gelijkaardige zaken', zegt woordvoerster Dominique Ernould.

De kamer van inbeschuldigingstelling van het Brusselse hof van beroep heeft de vrijlating bevestigd van een Soedanees die in een gesloten opvangcentrum zit met het oog op zijn uitwijzing naar Soedan. Dat schrijft BX1 en het nieuws wordt bevestigd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Die stapt naar het Hof van Cassatie tegen het arrest.Volgens BX1 besliste de kamer van inbeschuldigingstelling om de Soedanees vrij te laten omdat er onvoldoende werd nagegaan of de vluchteling een reëel risico loopt om in zijn land het slachtoffer te worden van folteringen of onmenselijke behandeling.'Het arrest bevestigt dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet de nodige informatie heeft geverifieerd over de huidige situatie in Soedan, in tegenstelling tot wat de premier een paar dagen geleden verklaarde', zegt de advocaat van de Soedanees, meester Guillaume Lys, aan Belga. 'Wat belangrijk is aan deze beslissing, is dat de rechters wijzen op een gebrek aan voorzichtigheid bij de Dienst Vreemdelingenzaken en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken bij het regelen van de Soedanese dossiers', aldus de advocaat. 'Er is namelijk een risico op foltering en onmenselijke behandelingen bij een terugkeer naar Soedan.'De Dienst Vreemdelingenzaken heeft kennis genomen van het arrest, en stapt naar het Hof van Cassatie. 'We menen dat de beslissing van de rechtbank niet overeenkomt met beslissingen van andere rechters in gelijkaardige zaken', zegt woordvoerster Dominique Ernould.