In het boek dat Geldof - hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, lector aan de Karel De Grote Hogeschool en senior onderzoeker en lector aan de hogeschool Odisee - in de afgelopen weken van de lockdown schreef, heeft hij geprobeerd om voorbij de dagelijkse gezondheidscijfers van besmettingen en overlijdens te kijken om zo de impact op de samenleving van vandaag te begrijpen. Dat doet de socioloog in vier hoofdstukken waarin hij verschillende vragen en thema's opwerpt: Wat is er ons overkomen? Hoe uniek is deze crisis en wat leert corona ons over onze risicomaatschappij? Hoe verandert de coronacrisis onze samenleving vandaag? En welke wereld willen we na de coronacrisis? Geldof gaat dieper in op thema's als thuiswerk, de wedergeboorte van de expert, de maakbaarheid van de samenleving en het klimaat. Maar bovenal merkt hij op dat we de risico's uit de 21ste eeuw niet meer mogen onderschatten. "De grote risico's zoals pandemieën, armoede, ongelijkheid, globalisering en klimaat moeten we veel ernstiger nemen dan vandaag. En tegelijk gaan we in het persoonlijke leven opnieuw risico's moeten durven nemen", stelt Geldof. De samenleving zal volgens de socioloog lessen moeten trekken uit de kwetsbaarheid en de schade van de coronamaatregelen, zoals een hoger armoede-risico of drop-out op scholen, moet even hard bestreden worden als het virus. "De psychische schade en het gebrek aan contact moet worden weggewerkt. Eenmaal het terug medisch verantwoord is, moeten we zo snel mogelijk terug werk durven maken van een warme samenleving waarin mensen elkaar terug kunnen ontmoeten, vastpakken en zoenen", vindt Geldof. (Belga)

In het boek dat Geldof - hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, lector aan de Karel De Grote Hogeschool en senior onderzoeker en lector aan de hogeschool Odisee - in de afgelopen weken van de lockdown schreef, heeft hij geprobeerd om voorbij de dagelijkse gezondheidscijfers van besmettingen en overlijdens te kijken om zo de impact op de samenleving van vandaag te begrijpen. Dat doet de socioloog in vier hoofdstukken waarin hij verschillende vragen en thema's opwerpt: Wat is er ons overkomen? Hoe uniek is deze crisis en wat leert corona ons over onze risicomaatschappij? Hoe verandert de coronacrisis onze samenleving vandaag? En welke wereld willen we na de coronacrisis? Geldof gaat dieper in op thema's als thuiswerk, de wedergeboorte van de expert, de maakbaarheid van de samenleving en het klimaat. Maar bovenal merkt hij op dat we de risico's uit de 21ste eeuw niet meer mogen onderschatten. "De grote risico's zoals pandemieën, armoede, ongelijkheid, globalisering en klimaat moeten we veel ernstiger nemen dan vandaag. En tegelijk gaan we in het persoonlijke leven opnieuw risico's moeten durven nemen", stelt Geldof. De samenleving zal volgens de socioloog lessen moeten trekken uit de kwetsbaarheid en de schade van de coronamaatregelen, zoals een hoger armoede-risico of drop-out op scholen, moet even hard bestreden worden als het virus. "De psychische schade en het gebrek aan contact moet worden weggewerkt. Eenmaal het terug medisch verantwoord is, moeten we zo snel mogelijk terug werk durven maken van een warme samenleving waarin mensen elkaar terug kunnen ontmoeten, vastpakken en zoenen", vindt Geldof. (Belga)