Leerlingen uit sociaal sterkere milieus halen over het algemeen vaker een hoger diploma dan hun collega's uit zwakkere milieus, ook bij gelijke intelligentie. Het Steunpunt Beleidsgericht Onderwijsonderzoek (SONO) onderzocht de impact van de sociaaleconomische status op de studiekeuze bij de overgang van de tweede naar de derde graad secundair onderwijs. Dat onderzoek werd uitgevoerd bij meer dan 6.500 leerlingen uit 56 verschillende scholen en 45 studierichtingen. Uit dat onderzoek blijkt dat de sociaaleconomische status geen beslissende impact heeft op de studiekeuze. Wat wel meespeelt zijn de verwachtingen van leerkrachten. Als die hoge verwachtingen hebben van leerlingen, is de kans groter dat ze een ambitieuze studiekeuze maken. De onderzoekers definieerden dat volgens het aantal uren wiskunde. Ook de waarden die leerlingen van hun ouders meekrijgen zijn belangrijk. Als ze thuis leren dat onderwijs waardevol is als een middel tot zelfontplooiing en dat het soms nuttig kan zijn om geduld uit te oefenen om op die manier later beloond te worden, mikken ze doorgaans hoger in hun studiekeuze. Die waarden zijn typisch voor de middenklasse, klinkt het, wat verklaart waarom leerlingen met een hogere sociaaleconomische status vaker met een hoger diploma eindigen. "Ouders spelen een belangrijke rol", reageert Weyts. "Ze beïnvloeden de studiekeuze van hun kinderen niet zozeer met hun maandinkomen, maar wel met hun opvoeding: met de levenslessen die zij meegeven aan hun kinderen. Ook leerkrachten spelen een prominente rol in dit hele proces. Een goede leerkracht is zo belangrijk voor de toekomst van elk kind: het onderwijsbeleid moet dan ook volop inzetten op hen." (Belga)

Leerlingen uit sociaal sterkere milieus halen over het algemeen vaker een hoger diploma dan hun collega's uit zwakkere milieus, ook bij gelijke intelligentie. Het Steunpunt Beleidsgericht Onderwijsonderzoek (SONO) onderzocht de impact van de sociaaleconomische status op de studiekeuze bij de overgang van de tweede naar de derde graad secundair onderwijs. Dat onderzoek werd uitgevoerd bij meer dan 6.500 leerlingen uit 56 verschillende scholen en 45 studierichtingen. Uit dat onderzoek blijkt dat de sociaaleconomische status geen beslissende impact heeft op de studiekeuze. Wat wel meespeelt zijn de verwachtingen van leerkrachten. Als die hoge verwachtingen hebben van leerlingen, is de kans groter dat ze een ambitieuze studiekeuze maken. De onderzoekers definieerden dat volgens het aantal uren wiskunde. Ook de waarden die leerlingen van hun ouders meekrijgen zijn belangrijk. Als ze thuis leren dat onderwijs waardevol is als een middel tot zelfontplooiing en dat het soms nuttig kan zijn om geduld uit te oefenen om op die manier later beloond te worden, mikken ze doorgaans hoger in hun studiekeuze. Die waarden zijn typisch voor de middenklasse, klinkt het, wat verklaart waarom leerlingen met een hogere sociaaleconomische status vaker met een hoger diploma eindigen. "Ouders spelen een belangrijke rol", reageert Weyts. "Ze beïnvloeden de studiekeuze van hun kinderen niet zozeer met hun maandinkomen, maar wel met hun opvoeding: met de levenslessen die zij meegeven aan hun kinderen. Ook leerkrachten spelen een prominente rol in dit hele proces. Een goede leerkracht is zo belangrijk voor de toekomst van elk kind: het onderwijsbeleid moet dan ook volop inzetten op hen." (Belga)