'De afkeer voor bepaalde knelpuntberoepen of -functies, valt vooral te wijten aan de slechte kwaliteit van de jobaanbiedingen (zowel op het vlak van verloning als op het vlak van arbeidsvoorwaarden). Het heeft ook te maken met een gebrekkige afstemming tussen wat bedrijven vragen enerzijds en de opleiding van werklozen anderzijds. Over deze punten rept de minister van Werk echter met geen woord. Erger nog, hij heeft het nu gemunt op de werkloze werknemers en wil hen in armoede drijven', zegt ABVV.

De socialistische vakbond besluit dat de regering haar beloftes jegens de meest kwetsbaren in de samenleving niet nakomt. Zodra er begrotingsproblemen zijn of een gebrek aan politieke ambitie, zijn het net die mensen die daarvoor de prijs betalen, hekelt de organisatie.

Nu krijgt wie drie maanden werkloos is, 65 procent van zijn laatste loon, met een maximum van 1.702 euro. Na een jaar is dat nog 60 procent, met een maximum van 1.464 euro. Wie na 48 maanden nog altijd geen job heeft, valt terug op een forfait, dat daarna niet verder daalt. Volgens sommige experts werkt dat systeem echter niet activerend genoeg. Er wordt nagedacht over een stelsel waarbij de uitkering hoger ligt in de eerste maanden en daarna sneller daalt. Peeters liet weten dat alvast aan de RVA is gevraagd om de impact van alle mogelijke aanpassingen te becijferen.

'De afkeer voor bepaalde knelpuntberoepen of -functies, valt vooral te wijten aan de slechte kwaliteit van de jobaanbiedingen (zowel op het vlak van verloning als op het vlak van arbeidsvoorwaarden). Het heeft ook te maken met een gebrekkige afstemming tussen wat bedrijven vragen enerzijds en de opleiding van werklozen anderzijds. Over deze punten rept de minister van Werk echter met geen woord. Erger nog, hij heeft het nu gemunt op de werkloze werknemers en wil hen in armoede drijven', zegt ABVV.De socialistische vakbond besluit dat de regering haar beloftes jegens de meest kwetsbaren in de samenleving niet nakomt. Zodra er begrotingsproblemen zijn of een gebrek aan politieke ambitie, zijn het net die mensen die daarvoor de prijs betalen, hekelt de organisatie.Nu krijgt wie drie maanden werkloos is, 65 procent van zijn laatste loon, met een maximum van 1.702 euro. Na een jaar is dat nog 60 procent, met een maximum van 1.464 euro. Wie na 48 maanden nog altijd geen job heeft, valt terug op een forfait, dat daarna niet verder daalt. Volgens sommige experts werkt dat systeem echter niet activerend genoeg. Er wordt nagedacht over een stelsel waarbij de uitkering hoger ligt in de eerste maanden en daarna sneller daalt. Peeters liet weten dat alvast aan de RVA is gevraagd om de impact van alle mogelijke aanpassingen te becijferen.