'Na een lange zoektocht blijkt dat minister Homans is gespot in Plopsaland. In plaats van te spreken met haar personeel(svertegenwoordigers) lijkt mevrouw het leuker te vinden om andere 'spelletjes' te spelen. We beloven nog veel plezier deze week en misschien volgende, als ze haar houding niet aanpast', aldus Jan Van Wesemael van ACOD in het persbericht.

Bij de betrokken diensten werken meer dan 20.000 ambtenaren. Het gaat onder meer om de loodsen en sluiswachters en de werknemers van VDAB, Kind & Gezin, Wegen en Verkeer, de justitiehuizen... De stakingsactie is voor alle ambtenaren die onder het Vlaams personeelsstatuut vallen. Het onderwijs en De Lijn horen daar niet bij. ACV, ACOD en VSOA protesteren tegen de plannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) met het ambtenarenstatuut. De Vlaamse regering keurde eind juni op voorstel van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) een principiële beslissing goed om Vlaamse ambtenaren bij ziekte nog dertig kalenderdagen lang hun volledige salaris uit te betalen. Daarna vallen ze terug op 65 procent. Bovendien worden de ontslagmogelijkheden voor statutairen uitgebreid.

'Na een lange zoektocht blijkt dat minister Homans is gespot in Plopsaland. In plaats van te spreken met haar personeel(svertegenwoordigers) lijkt mevrouw het leuker te vinden om andere 'spelletjes' te spelen. We beloven nog veel plezier deze week en misschien volgende, als ze haar houding niet aanpast', aldus Jan Van Wesemael van ACOD in het persbericht. Bij de betrokken diensten werken meer dan 20.000 ambtenaren. Het gaat onder meer om de loodsen en sluiswachters en de werknemers van VDAB, Kind & Gezin, Wegen en Verkeer, de justitiehuizen... De stakingsactie is voor alle ambtenaren die onder het Vlaams personeelsstatuut vallen. Het onderwijs en De Lijn horen daar niet bij. ACV, ACOD en VSOA protesteren tegen de plannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) met het ambtenarenstatuut. De Vlaamse regering keurde eind juni op voorstel van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) een principiële beslissing goed om Vlaamse ambtenaren bij ziekte nog dertig kalenderdagen lang hun volledige salaris uit te betalen. Daarna vallen ze terug op 65 procent. Bovendien worden de ontslagmogelijkheden voor statutairen uitgebreid.