Frank Van Massenhove, topambtenaar en voorzitter van de FOD Sociale Zaken, stelt in een dubbelinterview met Rudy De Leeuw aan die laatste de vraag of het ACOD de "vakbond voor luiaards" is. Van Massenhove verklaart dat hij met alle vakbonden goed kan samenwerken, behalve met de socialistische ambtenarenvakbond ACOD. Die zou volgens de voormalige Overheidsmanager van het Jaar "tegenwerken", zo schrijven De Morgen en Humo. Een kritiek die ABBV-topman Rudy De leeuw niet pikt: "Komaan zeg, dat soort uitspraken mag je niet doen." ACOD op haar beurt reageert verontwaardigd.

Frank Van Massenhove en Rudy De Leeuw gingen naar aanleiding van de nakende Dag van de Arbeid op 1 mei in gesprek. Hoewel beiden een uitgesproken socialistisch etiket hebben, werd het geen feestelijk interview. Integendeel, de beiden voerden een "bikkelharde discussie", die volgens De Morgen de rode feestdag "overschaduwd".

Het verwijt dat Van Massenhove de ACOD maakt, is dat die "tegenwerkt" als hij "luie ambtenaren" wil ontslaan. "Als in een team van 100 mensen één luiaard zit, moeten diens 99 hardwerkende collega's nog harder werken. Ze raken gedemotiveerd en hun productiviteit daalt. Ze worden bovendien terecht kwaad als ze merken dat de baas die luiaard niet kan ontslaan omdat de vakbond dwarsligt."

Van Massenhove: 'Antwoord eens Rudy: is jouw vakbond de vakbond van de luiaards?'

Zelfs wie strafbare feiten pleegt, ontloopt volgens Van Massenhove de dans. In het inteview richt hij zich rechtstreeks tot Rudy De Leeuw: "Antwoord eens, Rudy: waarom belet jouw vakbond dat luiaards ontslagen worden? Is de ACOD de vakbond van de luiaards?" De Leeuw repliceert: "Komaan, dat soort uitspraken mag je niet doen." Een antwoord waar Van Massenhove niet van gediend is: "Ik zeg wat ik wil en ik weet waarover ik praat. Andere overheidsdiensten hebben hetzelfde probleem en onder ambtenaren wordt daar ongelooflijk veel over gepraat."

De vaste benoeming van ambtenaren was volgens Van Massenhove in de negentiende eeuw "inderdaad nodig". Dat mag ook nog voor iedereen in afwachting van het eenheidsstatuut, "op voorwaarde dat iedereen na twee negatieve evaluaties ontslagen kan worden".

ACOD: 'Hebben geen lessen te krijgen van Van Massenhove'

Het ACOD reageert op haar website op de uitspraken van Van Massenhove, die volgens de vakbond tot '"reputatieschade" lijdt. Onder de titel 'ACOD hoeft geen lessen te krijgen van Frank Van Massenhove' willen Chris Reniers en Karel Stessens, algemeen secretaris en voorzitter van ACOD, de "leugens, onwaarheden en halve waarheden over een aantal zeer essentiële elementen die te maken hebben met de werking van onze vakbond" rechtzetten.

ACOD is het niet eens met Van Massenhove als hij zegt dat de vaste benoeming er de oorzaak van is dat ambtenaren niet of nauwelijks ontslagen kunnen worden, zelfs niet na een herhaalde evaluatie.

"De heer Van Massenhove moet toch beseffen dat er in de hele openbare dienst - niet enkel in het federaal openbaar ambt - procedures bestaan die toelaten dat mensen die slecht functioneren en tweemaal na elkaar een negatieve evaltuatie krijgen, ambtshalve (dus automatisch) ontslagen worden. Indien hij stelt dat die procedures niet kunnen toegepast worden, dan is dat een regelrechte ontkenning van de werkelijkheid."

ACOD: 'Wij staan onze leden bij, dat betekent niet dat wij de vakbond van de luiaards zijn!!'

En nog: "Er mag niet geraakt worden aan het recht op verdediging, wat voor een goede vakbond als de onze betekent dat wij onze leden bijstaan en helpen. Dat betekent niet, zoals de heer van Massenhove beweert, dat wij de vakbond van de luiaards zijn!!"

Frank Van Massenhove, topambtenaar en voorzitter van de FOD Sociale Zaken, stelt in een dubbelinterview met Rudy De Leeuw aan die laatste de vraag of het ACOD de "vakbond voor luiaards" is. Van Massenhove verklaart dat hij met alle vakbonden goed kan samenwerken, behalve met de socialistische ambtenarenvakbond ACOD. Die zou volgens de voormalige Overheidsmanager van het Jaar "tegenwerken", zo schrijven De Morgen en Humo. Een kritiek die ABBV-topman Rudy De leeuw niet pikt: "Komaan zeg, dat soort uitspraken mag je niet doen." ACOD op haar beurt reageert verontwaardigd.Frank Van Massenhove en Rudy De Leeuw gingen naar aanleiding van de nakende Dag van de Arbeid op 1 mei in gesprek. Hoewel beiden een uitgesproken socialistisch etiket hebben, werd het geen feestelijk interview. Integendeel, de beiden voerden een "bikkelharde discussie", die volgens De Morgen de rode feestdag "overschaduwd". Het verwijt dat Van Massenhove de ACOD maakt, is dat die "tegenwerkt" als hij "luie ambtenaren" wil ontslaan. "Als in een team van 100 mensen één luiaard zit, moeten diens 99 hardwerkende collega's nog harder werken. Ze raken gedemotiveerd en hun productiviteit daalt. Ze worden bovendien terecht kwaad als ze merken dat de baas die luiaard niet kan ontslaan omdat de vakbond dwarsligt." Van Massenhove: 'Antwoord eens Rudy: is jouw vakbond de vakbond van de luiaards?'Zelfs wie strafbare feiten pleegt, ontloopt volgens Van Massenhove de dans. In het inteview richt hij zich rechtstreeks tot Rudy De Leeuw: "Antwoord eens, Rudy: waarom belet jouw vakbond dat luiaards ontslagen worden? Is de ACOD de vakbond van de luiaards?" De Leeuw repliceert: "Komaan, dat soort uitspraken mag je niet doen." Een antwoord waar Van Massenhove niet van gediend is: "Ik zeg wat ik wil en ik weet waarover ik praat. Andere overheidsdiensten hebben hetzelfde probleem en onder ambtenaren wordt daar ongelooflijk veel over gepraat." De vaste benoeming van ambtenaren was volgens Van Massenhove in de negentiende eeuw "inderdaad nodig". Dat mag ook nog voor iedereen in afwachting van het eenheidsstatuut, "op voorwaarde dat iedereen na twee negatieve evaluaties ontslagen kan worden". ACOD: 'Hebben geen lessen te krijgen van Van Massenhove'Het ACOD reageert op haar website op de uitspraken van Van Massenhove, die volgens de vakbond tot '"reputatieschade" lijdt. Onder de titel 'ACOD hoeft geen lessen te krijgen van Frank Van Massenhove' willen Chris Reniers en Karel Stessens, algemeen secretaris en voorzitter van ACOD, de "leugens, onwaarheden en halve waarheden over een aantal zeer essentiële elementen die te maken hebben met de werking van onze vakbond" rechtzetten.ACOD is het niet eens met Van Massenhove als hij zegt dat de vaste benoeming er de oorzaak van is dat ambtenaren niet of nauwelijks ontslagen kunnen worden, zelfs niet na een herhaalde evaluatie. "De heer Van Massenhove moet toch beseffen dat er in de hele openbare dienst - niet enkel in het federaal openbaar ambt - procedures bestaan die toelaten dat mensen die slecht functioneren en tweemaal na elkaar een negatieve evaltuatie krijgen, ambtshalve (dus automatisch) ontslagen worden. Indien hij stelt dat die procedures niet kunnen toegepast worden, dan is dat een regelrechte ontkenning van de werkelijkheid."ACOD: 'Wij staan onze leden bij, dat betekent niet dat wij de vakbond van de luiaards zijn!!'En nog: "Er mag niet geraakt worden aan het recht op verdediging, wat voor een goede vakbond als de onze betekent dat wij onze leden bijstaan en helpen. Dat betekent niet, zoals de heer van Massenhove beweert, dat wij de vakbond van de luiaards zijn!!"